Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Péter Szabó, Ph.D.

Datum narození:
2. 5. 1972
Místo narození:
Fehérgyarmat, Maďarsko
Hlavní pracoviště:
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Vysoká škola:
Central European University, Budapešť, Medieval studies (Ph.D.), 2003
Central European University, Budapešť, Medieval studies (M.A.), 1998
Univerzita Loránda Eötvöse, Budapešť, Historie (Mgr.), 1997
Biogram:
Člen poradní skupiny MŠMT ke stínovému programovému výboru v konfiguraci „Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru“ EU Horizon Europe (2020–dosud); člen Steering Committee for the Historical Vegetation Ecology Working Group of the International Association for Vegetation Science (2018–dosud); předseda Evropské společnosti pro environmentální historii (2017–2019); člen redakční rady časopisu Environment and History (2017–dosud); místopředseda Evropské společnosti pro environmentální historii (2015–2017); koordinátor IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) division 9.03.03 Historical Ecology (2015–dosud); člen redakční rady časopisu Global Environment, A Journal of Transdisciplinary History (2007–dosud).
Získal stipendia v Německu a Maďarsku.
Podílel se na řadě grantových projektů.
V roce 2003 získal cenu Outstanding Doctoral Candidate, Central European University (Budapešť, Maďarsko) a v roce 2016 Cenu Zólyominé Barna Piroska pro interdisciplinární výzkum (Maďarská akademie věd).
Instituce:
FSS MU, Katedra environmentálních studií, odborný asistent, 2022–dosud
Botanický ústav AV ČR, vědecký pracovník, 2008–dosud
Archeologický ústav, Univerzita Loránda Eötvöse, Budapešť, Maďarsko, postdoktorand, 2005–2007
Visual Information Centre, Central European University, Budapešť, Maďarsko, asistent, 2001–2004
Odborné zaměření:
Environmentální historie. Historická ekologie. Středověk. Historie lesů.
Publikace:
Tomáš KOLÁŘ – Petr DOBROVOLNÝ – Petr SZABÓ – Tomáš MIKITA – Tomáš KYNCL – Josef KYNCL – Irena SOCHOVÁ – Aleš FLÍDR – David MERTA – Michal RYBNÍČEK, Effects of social and climatic factors on building activity in the Czech lands between 1450 and 1950: a dendrochronological analysis, in: Journal of Quaternary Science 37, 2022, s. 123–132;
Jan KOLÁŘ – Péter SZABÓ, On interdisciplinarity in the humanities: A comment on Fanta et al. (2020) on the bias in the dating obtained from historical sources, in: Journal of Archaeological Science 132, 2021;
Péter SZABÓ – Jan ŠIPOŠ – Radim HÉDL, Standards versus underwood: historical patterns of tree taxon occurrence in coppice forests, in: Journal of Vegetation Science 32, 2021;
Péter SZABÓ, The Horka litter raking incident: On foresters and peasants in nineteenth-century Moravia, in: Environment and History: fast track, 2021;
Péter SZABÓ, Traditional woodland management, forest legislation, and modern nature conservation in east-central Europe, in: Abigail P. Dowling – Richard Keyser (edd.), Conservation’s Roots: Managing for Sustainability in Preindustrial Europe, 1100–1800, New York – Oxford 2020, s. 304–326;
Aarón Moisés SANTANA-CORDERO – Péter SZABÓ, Exploring qualitative methods of historical ecology and their links with qualitative research, in: International Journal of Qualitative Methods 18, 2019, s. 1–11;
András VADAS – Péter SZABÓ, Not seeing the forest for the trees? Ottoman-Hungarian wars and forest resources, in: Hungarian Historical Review 7, 2018, s. 477–509;
József LASZLOVSZKY – Balázs NAGY – Péter SZABÓ – András VADAS, Introduction: Hungarian Medieval economic history: Sources, research and methodology, in: József Laszlovszky – Balázs Nagy – Péter Szabó – András Vadas (edd.), The Economy of Medieval Hungary, Leiden–Boston 2018, s. 1–36;
László FERENCZI – József LASZLOVSZKY – Zsolt PINKE – Péter SZABÓ – András VADAS, Long-term environmental changes in medieval Hungary: Changes in settlement areas and their potential driver, in: József Laszlovszky – Balázs Nagy – Péter Szabó – András Vadas (edd.), The Economy of Medieval Hungary, Leiden–Boston 2018, s. 39–47;
Péter SZABÓ – Silvie SUCHÁNKOVÁ – Lucie KŘÍŽOVÁ – Martin KOTAČKA – Martina KVARDOVÁ – Martin MACEK – Jana MÜLLEROVÁ – Rudolf BRÁZDIL, More than trees: The challenges of creating a geodatabase to capture the complexity of forest history, in: Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 51, 2018, s. 175–189;
Péter SZABÓ – Andrea GÁLOVÁ – Eva JAMRICHOVÁ – Kateřina ŠUMBERKOVÁ – Jan ŠIPOŠ – Radim HÉDL, Trends and events through seven centuries: the history of a wetland landscape in the Czech Republic, in: Regional Environmental Change 17, 2017, s. 501–514;
Péter SZABÓ – Jan ŠIPOŠ – Jana MÜLLEROVÁ, Township boundaries and the colonization of the Moravian landscape, in: Journal of Historical Geography 57, 2017, s. 89–99;
Rudolf BRÁZDIL – Péter SZABÓ – Petr DOBROVOLNÝ – Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ – Oldřich KOTYZA – Silvie SUCHÁNKOVÁ – Hubert VALÁŠEK, Windstorm of the eighteenth century in the Czech Lands: course, extent, impacts, in: Theoretical and Applied Climatology 129, 2017, s. 623–632;
Jan KOLÁŘ – Martin MACEK – Petr TKÁČ – Péter SZABÓ, Spatio-temporal modelling as a way to reconstruct patterns of past human activities, in: Archaeometry 58, 2016, s. 513–528;
Jan KOLÁŘ – Petr TKÁČ – Martin MACEK – Péter SZABÓ, Archaeology and historical ecology: the archaeological database of the LONGWOOD ERC project, in: Archäologisches Korrespondenzblatt 46, 2016, s. 539–554;
Péter SZABÓ, A Royal Forest in the Medium Regni, in: Balázs Nagy – Martyn Rady – Katalin Szende – András Vadas (edd.), Medieval Buda in Context, Leiden–Boston 2016, s. 115–129;
Péter SZABÓ, Historical ecology: Past, present and future, in: Biological Reviews 90, 2015, s. 997–1014;
Péter SZABÓ – Jana MÜLLEROVÁ – Silvie SUCHÁNKOVÁ – Martin KOTAČKA, Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data, in: Journal of Historical Geography 48, 2015, s. 1–10;
Péter SZABÓ – Radim HÉDL, Socio-economic demands, ecological conditions and the power of tradition: past woodland management decisions in a Central European landscape, in: Landscape Research 38, 2013, s. 243–261;
Péter SZABÓ, Rethinking pannage: Historical interactions between oak and swine, in: Ian D. Rotherham (ed.), Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes, Abingdon 2013, s. 51–61;
Péter SZABÓ, The end of common uses and traditional management in a Central European wood, in: Ian D. Rotherham (ed.), Cultural Severance and the Environment: The Ending of Traditional and Customary Practice on Commons and Landscapes Managed in Common, Dordrecht 2013, s. 205–213;
Péter SZABÓ, 'Wann es zw 7 jarn chumpt' Medieval and early modern woodland management in Moravia, in: Forum Urbes Medii Aevi 6, 2012, s. 252–259;
Péter SZABÓ – Radim HÉDL, Advancing the integration of history and ecology for conservation, in: Conservation Biology 25, 2011, s. 680–687.