Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jiří Šíl, Ph.D.

Datum narození:
24. 11. 1976
Místo narození:
Dvůr Králové nad Labem
Hlavní pracoviště:
Zemský archiv v Opavě
Pracoviště:
Zemský archiv v Opavě
Vysoká škola:
SLU, České a československé dějiny (Ph.D.), 2010
OU, Dějiny umění a péče o kulturní dědictví, 2005
SLU, Historie–muzeologie, 2002
Biogram:
V letech 1991–1995 studoval na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem.
V letech 1998–2009 byl činný v Asociaci studentů a přátel SLU v Opavě (2001–2003 prezidentem spolku).
Instituce:
ZAO, archivář, 2015–dosud
SZM, kurátor, 2010–dosud
SLU, správce aplikace, 2004–2010
NPÚ, dokumentátor, konzervátor, 2000–2002
Odborné zaměření:
Dějiny Slezska v novověku. Česká historiografie. Dějiny českého muzejnictví. Archivnictví. Novodobé dějiny severovýchodních Čech. Dějiny české literatury a umění.
Publikace:
Marián HOCHEL – Ondřej HANIČÁK – Jiří ŠÍL (ed.) – Romana ROSOVÁ et al., Opavský kongres 1820. Křižovatka evropské diplomacie, Opava 2020;
Jiří ŠÍL, Historický vývoj a současný stav sbírkového fondu Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea, in: Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil (sborník z vědecké konference), Opava–Ostrava 2018, s. 100–118;
Jiří ŠÍL, Od Archivního Vademeca k Digitálnímu archivu Zemského archivu v Opavě, in: Sborník Zemského archivu v Opavě 1, 2017, s. 10–23;
Jiří ŠÍL, Digitalizace a zpřístupnění obrazových materiálů z fondů průmyslových podniků Zemského archivu v Opavě, in: František Čapka – Radek Slabotínský – Pavla Stöhrová (edd.), Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století, Brno 2016, s. 204–213;
Jiří ŠÍL a kol., Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska, Opava 2014;
Jiří ŠÍL, Vincenc Prasek (1843–1912). Má vůle je mým osudem, Opava 2010.