Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.

Datum narození:
27. 5. 1965
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Karlova univerzita, Praha
Pracoviště:
Filozofická fakulta, Ústav politologie
Vysoká škola:
FF UK, Historie – ruský jazyk a literatura, 1991
Biogram:
Disertaci obhájil na Katedře českých dějin FF UK v roce 1998.
V roce 2005 se habilitoval v oboru politologie na FF UK.
Jmenovací profesorské řízení proběhlo v roce 2014 pro obor historie na FF SLU v Opavě.
Přednášel či přednáší na Ústavu politologie, Katedře českých dějin a Ústavu středoevropských studií FF UK v Praze.
Na FF UK působí od roku 2010 rovněž jako člen vědecké rady.
Od roku 1996 je dlouholetým spolupracovníkem MÚA AV ČR v Praze.
Od roku 2004 je členem oborové rady Ústavu politologie FF UK, později společné oborové rady s FSV UK.
V letech 2004–2022 byl členem mezivládní Česko-ruské komise historiků a archivářů.
Instituce:
FF UK, Ústav politologie, odborný asistent, profesor, 1999–dosud
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 1991–dosud
Odborné zaměření:
České politické myšlení 19. století a 1. poloviny 20. století. Vztahová historie česko-ruská a česko-německá. Vývoj a proměny středoevropské identity.
Publikace:
Vratislav DOUBEK, Latent Czechoslovakism: a topic of politicization for nineteenth-century liberal elites, in: Adam Hudek – Michal Kopeček – Jan Mervart (edd.), Czechoslovakism, London 2022, s. 37–67;
Vratislav DOUBEK, Parlamentarische Berichterstatter und kulturelle Vermittler: Gustav Eim, Josef Penížek und Bedřich Hlaváč, in: Lucie Merhautová – Petrbok Václav – Topor Michal (edd.), Emil Saudek (1876–1941). Ein Übersetzer und Kulturvermittler zwischen Metropole und Provinz, Wien 2022, s. 95–112; 
Vratislav DOUBEK, Tomáš Garrigue Masaryk – zwische Wissenschaft und Politik, in: Acham Karl – Witrisal Georg (edd.), Die Soziologie und ihre Nachbardisziplinen im Habsburgerreich. Ein Kompendium internationaler Forschungen zu den Kulturwissenschaften in Zentraleuropa. Teil I: Wirkungsgeschichtlich bedeutsame Beiträge zu sogenannten speziellen Soziologen – von der Jahrhundertwende bis zum Ende des ersten Weltkriegs, Wien 2019, s. 779–783; 
Vratislav DOUBEK, Paradoxy vzniku republikyz pohledu českého politického myšlení, in: Filosofický časopis 66, 2018, s. 699–724; 
Vratislav DOUBEK, Parameters of the Transition from a Cultural to a Political Program by the Czech and Slovak Elites in the Mid-19th Century, in: Journal of Nationalism Memory and Language Politics 12, 2018, s. 236–251; 
Vratislav DOUBEK, Pojetí republikanismu před ustavením Československé republiky, in: ČČH 116, 2018, s. 953–964;
Vratislav DOUBEK (ed.), Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Rusové a Ukrajinci, 2. sv., Praha 2016.