Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.

Datum narození:
7. 10. 1979
Místo narození:
Olomouc
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
FF UHK, České a československé dějiny (doc.), 2018
FF UPOL, Světové dějiny (Ph.D.), 2008
FF UPOL, Historie (Mgr.), 2004
Biogram:
V roce 2010 získal Fulbrightovo stipendium na Boston University.
V roce 2016 působil jako Visiting Assistant Professor and Frank A. Belousek Distinguished Scholar, University of Nebraska – Lincoln.
Řešitel několika grantů GAČR.
Členem ASEEES a také zakládající člen Společnosti pro výzkum dějin vojenství (SVDV).
Členem redakčních rad časopisů Historie a vojenství, Theatrum historiae a Historia aperta.
Instituce:
UHK, Ředitel Historického ústavu, 2012–2019
UHK, odborný asistent; docent, 2010–dosud
UNOB, odborný asistent, 2004–2009
Odborné zaměření:
Dějiny válek a vojenství. Gender history. Moderní dějiny. Dějiny první světové války.
Publikace:
Jiří HUTEČKA, "Completely Forgotten and Totally Ignored": Czechoslovak Veterans of the Austro-Hungarian Army and the Transitions of 1918-1919, in: Nationalities Papers 49, 2021, s. 629–645;
Jiří HUTEČKA, Politics of Words: Language and Loyalty of Czech-Speaking Soldiers in the Austro-Hungarian Army, in: Julian Walker – Christophe Declercq (edd.), Multilingual Environments in the Great War, Bloomsbury 2021, s. 121–138;
Jiří HUTEČKA, Men under Fire. Motivation, Morale and Masculinity among Czech Soldiers in the Great War, 1914–1918, New York – Oxford 2020;
Jiří HUTEČKA, "New" Military History of the First World War: Achievements and Limits, in: Dějiny–teorie–kritika 13, 2018, s. 99–126;
Jiří HUTEČKA, Muži proti ohni: motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války, 1914–1918, Praha 2016;
Jiří HUTEČKA, Militární maskulinita jako koncept historického bádání, in: Radmila Švařícková-Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 36–47.