Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová

Datum narození:
25. 11. 1987
Místo narození:
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
FF UPa, Kulturní dějiny – gender history (Mgr.), 2014
FHS UK, Genderová studia (Mgr.), 2014
FHS UK, Studium humanitní vzdělanosti (Bc.), 2011
Biogram:

Instituce:
FHS UK, ÚHV, asistentka, 2021–dosud
Odborné zaměření:
Gender history. Sociální dějiny medicíny. Dějiny těla a tělesnosti. Dějiny reprodukce a reprodukčního zdraví. (vše především v 1. polovině 20. století)
Publikace:
Veronika LACINOVÁ NAJMANOVÁ, Reproduction between Health and Sickness: Doctors’ Attitudes to Reproductive Issues in Interwar Czechoslovakia, in: Hungarian Historical Review 10, 2021, s. 301–327;
Veronika LACINOVÁ NAJMANOVÁ, Porodní bába Františka Maierová z České Skalice, in: Hana Stoklasová (ed.), Porodní bába? Asistentka?: porodní deníky z let 1898–1954, Pardubice 2018, s. 200–218;
Veronika LACINOVÁ NAJMANOVÁ, „Jak bychom přirozeně žíti měli, abychom dosáhli věku nejvyššího.“ Gender v tzv. „domácích lékařích“ druhé poloviny 19. a počátku 20. století, in: Dějiny–teorie–kritika 12, 2015, s. 7–31.