Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Helena Kovářová

Datum narození:
16. 4. 1975
Místo narození:
Hranice na Moravě
Hlavní pracoviště:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Vysoká škola:
SLU, Historie–muzeologie, 1999
Biogram:
Instituce:
Muzeum Komenského v Přerově, historik, kurátor, 1999–dosud
Odborné zaměření:
Komeniologie. Historická kartografie. Dějiny školství. Regionální historie Drahotušska a Hranicka.
Publikace:
Helena KOVÁŘOVÁ, Přerovem po stopách Komenského: průvodce po místech spojených s Janem Amosem Komenským a jeho tradicí, Přerov 2022;
Helena KOVÁŘOVÁ, Inspektor, nebo ochránce? Působení Čeňka Kramoliše jako okresního školního inspektora v době první světové války na Hranicku, in: HSchol 7, 2021, s. 139–155;
Helena KOVÁŘOVÁ – Lenka POSPÍŠILOVÁ – Vladimír URBÁNEK – Petr ZEMEK, Na jevišti světa: Jan Amos Komenský a jeho doba, Uherský Brod 2021;
Helena KOVÁŘOVÁ, Mapa Moravy v konkurenčním boji holandských vydavatelů atlasů v letech 1573–1633, in: Antonín Švejda (ed.), Z dějin geodézie a kartografie 20, Praha 2021, s. 29–45;
Helena KOVÁŘOVÁ, Mapy českých zemí v atlasech kolínské kartografické školy přelomu 16. a 17. století, in: Antonín Švejda (ed.), Z dějin geodézie a kartografie 20, Praha 2021, s. 53–66;
Vladimír URBÁNEK – Lenka ŘEZNÍKOVÁ – Tomáš HAVELKA – Helena KOVÁŘOVÁ – Kateřina HORNÍČKOVÁ, J. A. Komenský v kulturách vzpomínání, Praha 2021;
Helena KOVÁŘOVÁ, Komenský ve sběratelství: katalog vybraných komenián ze sbírky Muzea Komenského v Přerově (filatelie, filokartie, filumenie, drobné tisky), Přerov 2020;
Helena KOVÁŘOVÁ, Reklamní tiskoviny pro školáky v letech 1918–1938: Pohled do archivních fondů Muzea Komenského v Přerově, in: HSchol 5, 2019, s. 44–52;
Helena KOVÁŘOVÁ, Travels by the Czech teacher and school director František Slaměník in the footsteps of Comenius in Poland and the Netherlands as evidence of commitment to the commenology: Cesty českého učitele a ředitele školy Františka Slaměníka po stopách Komenského v Polsku a Nizozemí jako důkaz oddanosti komeniologii, in: Siedlce Comeniological Research Bulletin / Siedleckie Zeszyty Komeniologiszne, Seria Pedagogika 6, 2019, s. 385–405;
Blanka JEŘÁBKOVÁ – Helena KOVÁŘOVÁ, Comenius – Meisterhaft ins Bild gesetzt (Comenius-Bildnisse und ihre Wirkungsgeschichte), in: Studia Comeniana et Historica 48, 2018, s. 121–180;
Helena KOVÁŘOVÁ, Komenský na pohlednicích s aktuálními historickými paralelami, in: Komenský a první republika, Přerov 2018, s. 136–145;
Helena KOVÁŘOVÁ, Učitel František Slaměník cestovatelem, in: MH 9, 2018, s. 75–88;
Helena KOVÁŘOVÁ, Ornamenty a figury – Grafická výzdoba Fabriciových a Komenského map Moravy, in: Studia Comeniana et Historica 47, 2017, s. 132–166;
Helena KOVÁŘOVÁ, Comenius as a Part of our Historical Memory – An Analysis with the city of Přerov as an Example, in: Wouter Goris – Meinert A. Meyer – Vladimír Urbánek (edd.), Gewalt sei ferne den Dinge! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius, Wiesbaden 2016, s. 271–282;
Helena KOVÁŘOVÁ, Obálky sešitů místo obrázků v učebnicích, in: MH 7, 2016, s. 157–180;
Helena KOVÁŘOVÁ, Vývoj školních sešitů od poloviny 19. století do jejich normalizace v roce 1932, in: Ladislav Nekvapil (ed.), Kultura psaní v dějinách, Pardubice 2016, s. 301–321;
Helena KOVÁŘOVÁ, Vztahy rektora, obce, fary a patrona školy v Drahotuších od konce 18. století do první poloviny 19. století, in: MH 6, 2015, s. 29–39;
Helena KOVÁŘOVÁ, Velká válka a vesnické školy na příkladu Drahotušska, in: Jarmila Klímová (ed.), Škola a velká válka, Přerov 2014, s. 25–32;
Helena KOVÁŘOVÁ, Historie školy do roku 1945, in: Pavla Keclíková (ed.), Základní škola Drahotuše: almanach k 100. výročí otevření školní budovy, Drahotuše 2012, s. 6–51.