Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Místo narození:
Přerov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
Université P. Mendès France Grenoble – UPOL, Historie – doktorské studium (co-tutelle), 1999
UPOL, Anglická filologie, 1995
UPOL, Dějepis – ruský jazyk – francouzský jazyk (učitelský a překladatelský směr), 1994
Biogram:
Instituce:
UPOL, docentka, 2008–dosud
Odborné zaměření:
Moderní dějiny. Dějiny novověké šlechty. Moderní historiografie. Dějiny emocí. Gender history. Orální historie. Paměťová studia.
Publikace:
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Between Old Traditions and New Approaches: Locating Oral History and Memory Studies In East Central Europe, in: Slovak Ethnology 69, 2021, s. 205–218;
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ (ed.), Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective, London 2021;
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Česká generační paměť druhé světové války / The Czech Generational Memory of the Second World War, in: ČČH 117, 2019, s. 637–665;
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Moral Heroes or Suffering Persons? Ancestors in Family Intergenerational Stories and the Intersection of Family and National Memories, in: Journal of Family History 44, 2019, s. 431–448;
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ – Irena SOBOTKOVÁ – Marcin FILIPOWICZ – Alena ZACHOVÁ – Jitka KOHOUTOVÁ – Marek PETRŮ, I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu / Family Also Has Its Own Memory: Family Memory in an Interdisciplinary Context, Praha 2018; 
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ – Irena SOBOTKOVÁ, Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění / Family and Its Memory in Us as Mirrored in Three-generational Narratives, Praha 2018;
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Women have always had harder lives: Gender Roles and Representations of the Self in the Oral Recollections of Older Czech Women, in: Yulia Gradskova – Ildikó Asztalos Morell (edd.), Gendering Post-Socialism. Old Legacies and New Hierarchies, London 2018, s. 141–156;
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ et al., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty–metody–perspektivy / The Construction of Masculine Identity in Past and Present: Concepts, Methods and Perspectives, Praha 2012; 
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Mýtus šlechty u nás a v nás. Paměť a šlechta 20. století / The Myth of Nobility. Memory and Nobility in Bohemia and Moravia in the 20th Century, Praha 2012.