Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jiří Jiráček

Datum narození:
22. 10. 1991
Místo narození:
Svitavy
Hlavní pracoviště:
Národní archiv České republiky
Vysoká škola:
UK, Historie – české dějiny v evropském kontextu, 2017
Biogram:
Vystudoval české dějiny na FF UK (diplomová práce „Václav Dobiáš (1909–1978) mezi hudbou a politikou").
Od roku 2020 je doktorandem na ÚČD FF UK (disertační práce „Svaz československých skladatelů v letech 1948–1970: postavení a vliv v kulturní politice KSČ").
V letech 2018–2020 externě spolupracoval s ČT na projektech spojených s významnými československými výročími prezentovanými na sociálních sítích ČT.
Instituce:
NA, archivář, 2018–dosud
VHA, archivář, 2014–2018
Odborné zaměření:
Hudební instituce a jejich členové v socialistickém Československu. Předarchivní péče. Metodika spisové služby u původců s celostátní působností.
Publikace:
Jiří JIRÁČEK, Kulturní politika Svazu československých skladatelů v období socialistického realismu perspektivou Václava Dobiáše, in: Paginae historiae: sborník Národního archivu 28, 2020, s. 133–162.