Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.

Datum narození:
16. 1. 1934
Hlavní pracoviště:
Státní oblastní archiv v Plzni
Pracoviště:
Státní oblastní archiv v Plzni
Vysoká škola:
FF UK, Historie, 1957
Biogram:
PhDr. 1971, CSc. 1972.
V roce 1973 absolvoval mezinárodní archivní stáž v Paříži.
Od roku 2005 byl členem redakční rady sborníku Scamna super Misam.
Byl členem redakční rady Minulostí Plzně a Plzeňska / MZČK (1960–1992), redakční rady a redakčního kruhu AČ (od 1970), Vědecké archivní rady MV (1973–2003, místopředseda od 1997), výboru Západočeské pobočky ČSHS v Plzni (1960–1990, předseda od 1975), ediční rady Západočeského nakladatelství v Plzni (1976–1990), předseda Krajské rady muzeí a galerií v Plzni (1978–1988), předseda redakční rady ZČHS (1995–2003).
V roce 2009 byl oceněn čestnou medailí ministerstva vnitra Za zásluhy o české archivnictví.
Doktor Vladimír Bystrický zemřel 11. únor 2021 v Plzni.
Instituce:
FPE ZČU, KHI, externí odborný asistent, 1986–2002
SOA Plzeň, Ředitel, 1964–2003
SOkA Klatovy, vedoucí, 1959–1964
Okresní archiv ve Stříbře, vedoucí, 1957–1959
Odborné zaměření:
České hospodářské a sociální dějiny do 17. století. Dějiny cen a mezd. Dějiny města Stříbra. Husitství. Mezinárodní ohlasy selského povstání 1775. Regionální západočeské dějiny. Archivnictví – orientační pomůcky. Česko-německé vztahy. Bohemika v zahraničních archivech.
Publikace:
Vladimír BYSTRICKÝ, Rybníky města Stříbra kolem 1. poloviny 16. století, in: Sborník Muzea Českého lesa v Tachově 36, 2019, s. 17–36;
Vladimír BYSTRICKÝ, Nejstarší známá vyobrazení města Boru (u Tachova) s Přimdou a města Stříbra z roku 1536–1537. Vznik souboru vedut a jeho charakteristika, in: Minulostí Západočeského kraje 53, 2018, s. 7–56;
Jan ANDERLE – Vít ASCHENBRENNER – Radek BLÁHA – Vladimír BYSTRICKÝ – Linda FOSTER-ČIHÁKOVÁ – Václav CHMELÍŘ – Zdeněk CHUDÁREK – Radka KINKOROVÁ – Petr KOUKAL – Miroslav KOVÁŘ – Viktor KOVAŘÍK – Jakub  KRČEK – Jitka KŘEČKOVÁ – Karel MARÁZ – Jakub MÍRKA – Karel NOVÁČEK – Jindra PAVELKOVÁ – Jiří  SLAVÍK – Petr  SOMMER – Martin ŠANDA – Radek  ŠIROKÝ – Vít  VLNAS – Naděžda ZÍKOVÁ, Devět století kláštera v Kladrubech: 1115–2015, České Budějovice 2017;
Vladimír BYSTRICKÝ, Západní Čechy v husitských válkách, České Budějovice 2013;
Vladimír BYSTRICKÝ, Čímice roku 1428 (1357?): nový doplněk Listáře a listináře Oldřicha z Rožmberka, in: Adam Skála (ed.), Musa pedestris. Sborník ke čtyřicátému výročí městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši, Plzeň 2010, s. 63–79.