Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

Datum narození:
26. 10. 1971
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice
Pracoviště:
Fakulta filozofická, Katedra literární kultury a slavistiky
Vysoká škola:
FF UK, Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Ph.D.), 2014
PedF UK, Dějepis a didaktika dějepisu (PhDr.), 2001
PedF UK, Dějepis – občanská výchova (Mgr.), 1999
Biogram:
V letech 1998–2007 byl odborným referent na Ministerstvu kultury ČR a od roku 2007 působí jako akademický pracovník.
Spoluzakladatel a v letech 1996–2001 hlavní redaktor sborníku Marginalia Historica.
Spolupracovník řady periodik (Dějiny a současnost, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy, Host, Tvar, Tahy, Partonyma atd.).
Externí redaktor nakladatelství BB art (1998–999) a Epocha (2009–2012).
V letech 2000–2001 byl externím pedagogem Katedry teorie kultury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Pravidelně pořádá přednášky pro veřejnost.
Od roku 2009 spolupracuje s agenturou Descartes (přednášky pro pedagogy).
Vyučuje rovněž v zahraničí (Polsko, Slovinsko, Srbsko).
Instituce:
FF UPCE, odborný asistent, 2015–dosud
FF UPCE, asistent, 2007–2014
Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého), pedagog, 2002–2007
MK ČR, odborný referent, 1998–2007
Odborné zaměření:
České kulturní a intelektuální dějiny 19. a 20. století (např. bezvěrectví, „duchovní alternativy“ ad.). Paměťová studia. Subkulturní studia. Dějiny a teorie populární kultury. Moderní česká historiografie.
Publikace:
Antonín KUDLÁČ (ed.), Cestami Mnémosyné. Paměť a identita v moderních českých dějinách, Pardubice 2021;
Antonín KUDLÁČ – Eduard BURGET, Odborný text a práce s prameny, Praha 2021;
Antonín KUDLÁČ, Česká postmoderna – nedokončený projekt? Diskuse o vlivu postmodernismu na české myšlení o dějinách a literatuře po roce 1989, in: Slavistika 24, 2020, s. 331–343;
Antonín KUDLÁČ, Czech Sci-fi Fanzines in the Era of Late Socialism and Early Post-socialism, in: FH 14, 2020, s. 28–38;
Antonín KUDLÁČ, Participační hra a pocit zázraku. Poznámky k numinózně-kooperativnímu modelu populární kultury, in: ČL 105, 2018, s. 425–440;
Antonín KUDLÁČ, Barvy černobílého světa. Studie o vybraných žánrech současné české populární literatury, Pardubice 2017;
Antonín KUDLÁČ, Návrat historismu v rouše postmoderny, in: Martin Čížek – Antonín K. K. Kudláč – Luboš Velek – Vít Vlnas – Jiří Vykoukal (edd.), Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka, Praha 2017, s. 143–153;
Antonín KUDLÁČ, Anatomie pocitu úžasu. Česká populární fantastika 1990–2012 v kulturním, sociálním a literárním kontextu, Brno 2016;
Antonín KUDLÁČ, Svaz občanů bez vyznání, in: Jiří Knapík – Martin Franc a kol., Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967, Praha 2011, s. 899–900.