Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jaroslav Cesar, DrCs.

Datum narození:
28. 6. 1927
Místo narození:
Drysice u Vyškova
Hlavní pracoviště:
Československá akademie věd
Pracoviště:
Orientální ústav
Biogram:
Původně se vyučil typografem–sazečem.
Od roku 1949 studoval historii na Vysoké škole politických a hospodářských věd v Praze.
V roce 1958 zakončil aspiraturu na Historickém ústavu ČSAV obhajobou kandidátské disertační práce, která byla zaměřena na novější československé dějiny.
Byl členem Československé společnosti orientalistické, Socialistické akademie, Československé encyklopedie aj.
Doktor Jaroslav Cesar zemřel 21. května 2014.
Instituce:
Orientální ústav ČSAV, Ředitel, 1973–1990
HIÚ ČSAV, vědecký tajemník, vedoucí Oddělení novějších obecných dějin, vedoucí vědecký pracovník v Oddělení moderních světových dějin, 1954–1973
Odborné zaměření:
Pozemková reforma po první světové válce. Německá otázka v ČSR mezi světovými válkami. Historie nacistického Německa. Německý fašismus. Dějiny Velké Británie v 19.–20. století. 
Publikace:
Jaroslav CESAR, Ohlas vietnamské války v americkém politickém životě, in: Sborník k problematice dějin imperialismu 19, 1987, s. 172–180.