Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Luděk Krčmář

Datum narození:
27. 6. 1972
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Pracoviště:
oddělení novějších dějin
Vysoká škola:
HTF UK, Husitská teologie, 1996
Biogram:
Je členem řady vědeckých, profesních a odborných komisí.
Členství v edičních a redakčních radách a odpovědný redaktor Sborníku Západočeského muzea v Plzni – Historie (od 2019).
Autor nebo spoluautor 2 expozic (například Muzea církevního umění plzeňské diecéze) a 108 výstav.
Autor stovek popularizačních článků o regionální historii a památkách v periodickém i neperiodickém tisku.
Věnuje se přednáškové činnosti pro širokou veřejnost.
Rockový hudebník a Osobnost Českého klubu cestovatelů. 
Spoluautor produktů cestovního ruchu Plzeňského kraje. 
Instituce:
Západočeské muzeum v Plzni, vedoucí oddělení novějších dějin, 1996–dosud
Odborné zaměření:
Církevní dějiny. Regionální historie. Historická ikonografie. Kastelologie.
Publikace:
Luděk KRČMÁŘ – Marian KRUCKÝ – Jiří MAROUNEK, Ostroh u Stupna jako neznámá opevněná poloha nebo hříčka přírody, in: Hláska 33, 2022, s. 6–8;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní tradice v Nových Mitrovicích, in: Svatoslava Kožíková (ed.), Svatojánský sborník. Sborník příspěvků z XVIII. konference Genius loci českého jihozápadu, Plzeň 2022, s. 35–53;
Luděk KRČMÁŘ, Uctívané sochy a obraz v expozici Muzea církevního umění plzeňské diecéze v Plzni, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 22, 2022, s. 5–25;
Luděk KRČMÁŘ, Kaple v Černicích, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 21, 2021, s. 50–55;
Luděk KRČMÁŘ, Nadějný plzeňský fotbalista Jaroslav Poláček, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 20, 2020, s. 51–60;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze, Přeštice 2020;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Sokolovsku, Sokolov 2020;
Luděk KRČMÁŘ, Mapa pivovarů Plzeňského kraje jako produkt cestovního ruchu, in: Martin Veselý (ed.), Orosené dějiny, Ústí nad Labem 2019, s. 357–364;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Domažlicku, Domažlice 2019;
Luděk KRČMÁŘ, Proces s Janem Nepomuckým, in: Marta Urlychová – Marie Bílová (edd.), Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu, Nepomuk 2019, s. 10–13;
Luděk KRČMÁŘ, Náboženský vývoj, in: Adam Skála a kol., Dějiny města Plzně 3, Plzeň 2018, s. 317–336;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické diecéze, Nepomuk 2018;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Rokycanech, in: Marta Urlychová – Roman Mouček (edd.), Sborník konference Genius loci Rokycany 2016, Rokycany 2018, s. 66–81;
Luděk KRČMÁŘ, Lidová zbožnost na Plzeňsku, Plzeň 2017;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Rokycansku, Kralovice 2017;
Luděk KRČMÁŘ, Proces s Janem Nepomuckým (1393), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin. VIII. svazek Procesy (do roku 1949), Plzeň–Ostrava 2017, s. 41–44;
Luděk KRČMÁŘ, Reformy církevní Josefa II., in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek R – Říš, Plzeň–Ostrava 2017, s. 216–220;
Luděk KRČMÁŘ, Reformy církevní Marie Terezie, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek R – Říš, Plzeň–Ostrava 2017, s. 213–216;
Luděk KRČMÁŘ, Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa, in: Jiří Bouda (ed.), Genius loci českého jihozápadu XI., Blovice 2017, s. 49–60;
Luděk KRČMÁŘ, Náboženský život, in: Karel Waska a kol., Dějiny města Plzně 2, Plzeň 2016, s. 277–286;
Luděk KRČMÁŘ, Plzeň na historických černobílých diapozitivech, Plzeň 2016;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Tachovsku, Klatovy 2015;
Luděk KRČMÁŘ, Ikonografický pramen k poznání městského opevnění u dominikánského kláštera v Plzni, in: Jan Anderle (ed.), Dějiny staveb 2013. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb, Plzeň 2014, s. 48–54;
Luděk KRČMÁŘ, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku, Kralovice 2014;
Petr ROŽMBERSKÝ – Luděk KRČMÁŘ, Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji, Domažlice 2014;
Tomáš KAREL – Vilém KNOLL – Luděk KRČMÁŘ, Příspěvek k lokalizaci panského sídla v Týništi, in: Hláska 25, 2014, s. 22–34;
Luděk KRČMÁŘ, Historický fotografický materiál jako pramen poznání minulosti regionu, in: Lenka Spačková – Jiří Stočes (edd.), Historická dílna VII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2012, Plzeň 2013, s. 182–199;
Luděk KRČMÁŘ, Nehrad Nepomyšl, in: Hláska 24, 2013, s. 25–27;
Luděk KRČMÁŘ, Putování je IN. Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti, Plzeň 2012;
Hana VODĚROVÁ – Luděk KRČMÁŘ – David RŮŽIČKA, Historie turistiky v Plzeňském kraji, Plzeň 2011;
Tomáš KAREL – Vilém KNOLL – Luděk KRČMÁŘ, Nově objevené tvrziště v Maroltově, in: Hláska 21, 2010, s. 1–3;
Tomáš KAREL – Vilém KNOLL – Luděk KRČMÁŘ, Příspěvek k panským sídlům v Lomnici, in: Hláska 21, 2010, s. 11–12.