Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jana Horváthová

Datum narození:
22. 3. 1967
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Pracoviště:
Masarykova univerzita, Brno, FF Historický ústav
Vysoká škola:
UJEP v Brně, Historie, 1990
Biogram:
V letech 1989–1990 pracovala v Muzeum města Brna (Měnínská brána) jako lektor, poté do konce roku jako tajemnice pro kulturu a školství na ÚV Romské občanské iniciativy v Praze.
V roce 1991 spoluzakládala Muzeum romské kultury, kde působí dodnes (od roku 2003 ředitelkou).
V MRK od počátku zakládala a budovala sbírkové fondy, významně se podílela na tvorbě jeho stálé expozice v Brně (Příběh Romů) a stálé expozice v jeho pobočce v Hodoníně u Kunštátu (Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě).
V letech 1993–1997 absolvovala na MU specializační studium muzeologie.
Instituce:
MRK v Brně, OPS; MRK, s.p.o., ředitelka, 2003–2004; 2005–dosud
ČT, Studio Brno, redaktor–dramaturg, 1999
MRK, odborný pracovník, historik, kurátor sbírkových fondů, 1991–2003
Romská občanská iniciativa, ÚV, tajemník pro kulturu a školství, 1990–1990
Muzeum města Brna, lektor, 1989–1990
Odborné zaměření:
Dějiny a kultura Romů a Sintů zejména ve 20. století. Tvorba expozic a výstav. Oral history se zaměřením na subetnickou skupinu tzv. českých Romů a Sintů. 
Publikace:
Jana HORVÁTHOVÁ, Romipen v díle Míly Doleželové a jeho rezonance s díly romských tvůrců, in: Aleš Filip – Alena Mizerová (edd.), Míla Doleželová, Brno 2022, s. 59–118;
Jana HORVÁTHOVÁ a kol., ...to jsou těžké vzpomínky. I. svazek. Vzpomínky Romů a Sintů na život před válkou a v protektorátu, Brno 2021;
Jana HORVÁTHOVÁ (ed.), Poklad Romů / Amare Somnaka. Tajemství romského šperku, Brno 2016;
Jana HORVÁTHOVÁ (ed.), Treasure of the Roma / Amare somnaka. The secret of Romani Jewellery, Brno 2016;
Jana HORVÁTHOVÁ, Dějiny Romů v Evropě se zřetelem na české země, in: Milan Fujda – Eva Klocová (edd.), Identity v konfrontaci, Brno 2011, s. 266–291;
Jana HORVÁTHOVÁ – Lucie ČECHOVSKÁ – Marie HANZELKOVÁ, Jak vyučovat o romské kultuře v kontextu aktuální situace, in: Milan Fujda – Eva Klocová (edd.), Identity v konfrontaci, Brno 2011, s. 409–433.