Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Eva Cironisová

Datum narození:
21. 9. 1942
Místo narození:
Uherské Hradiště
Hlavní pracoviště:
Plzeňský Prazdroj
Pracoviště:
Archiv
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví, 1964
Biogram:
V roce 1968 získala titul PhDr.
Byla členkou redakční rady AČ (1992–2009) a ZČHS (1996–2003), členkou výboru ČAS (1996–2002).
Po dobu sedmi let byla jednatelkou Jihočeské společnosti pro zachování husitských památek.
Doktorka Eva Cironisová zemřela 17. srpna 2010 v Rokycanech.
Instituce:
Plzeňský Prazdroj, vedoucí podnikového archivu, 1978–2003
SOA Třeboň, samostatná odborná archivářka, 1964–1975
Odborné zaměření:
České dějiny. Archivnictví. Dějiny pivovarnictví. Správa Rožmberských panství ve 13.–17. století. Vystěhovalectví z jižních Čech do USA. Jihočeské urbáře. Regionální historie.
Publikace:
Eva CIRONISOVÁ, První plzeňský akciový pivovar, in: Adam Skála (ed.), Musa pedestris. Sborník ke čtyřicátému výročí městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši, Plzeň 2010, s. 176–197;
Eva CIRONISOVÁ, Půlstoletí odborného pivovarského školství v Plzni, in: Minulostí Západočeského kraje 45, 2010, s. 148–201;
Eva CIRONISOVÁ, Ringhofferův pivovar ve Velkých Popovicích (1874–2000), in: SSH 36, 2010, s. 70–110.