Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Datum narození:
17. 7. 1976
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Pracoviště:
Fakulta pedagogická (FP ZČU), Katedra historie
Vysoká škola:
UK, Starší české dějiny, 2008
TUL, Dějepis – německý jazyk, 2001
Biogram:
V letech 1991–1995 studoval na gymnáziu U libeňského zámku v Praze.
V letech 1995–1996 studoval německý jazyk na Goethe-Institutu v Praze. 
V roce 1996 zahájil studium dějepisu a německého jazyka na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberec.
Státní závěrečnou zkoušku složil v roce 2001 a získal titul Mgr.
Od roku 2001 pokračoval v externím doktorském studiu v oboru Starší české dějiny na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
V dubnu 2007 úspěšně absolvoval státní závěrečné zkoušky a v červnu 2008 obhájil disertační práci s názvem „Mělník za třicetileté války“. Získal titul Ph.D.
V listopad 2008 mu byla uznána rigorózní práce, úspěšně složil rigorózní zkoušku a obdržel titul PhDr.
V listopad 2014 zahájeno habilitační řízení na Univerzitě v Hradci Králové a byl mi udělen titul doc.   
Instituce:
KPVHA FF UHK, vědecký pracovník, 2017–dosud
KHI FPE ZČU, akademický pracovník, 2011–dosud
Odborné zaměření:
Sociokulturní problematika období třicetileté války, s důrazem na dějiny měst a osobnosti. 
Publikace:
Jan KILIÁN, Povstalci a odsouzenci. Osudy 27 obětí staroměstské exekuce, Praha 2021;
Jan KILIÁN, Plukovník, rebel a zbožná vdova. Bleylebenové v Čechách 17. století, Praha 2020;
Jan KILIÁN, Niklasberg 1618–1648. Život a lidé v krušnohorském městě za třicetileté války, Praha 2019;
Jan KILIÁN, Bitva o Prahu v roce 1648, České Budějovice 2018;
Jan KILIÁN, Der Gerber und der Krieg. Soziale Biographie eines böhmischen Bürgers aus der Zeit des Dreiβigjährigen Krieges, Berlin 2018;
Jan KILIÁN, Dobytí Plzně 1618, České Budějovice 2018;
Jan KILIÁN, Feldzeugmeister Martin Maximilian von der Goltz (um 1593–1653). Ein Leben und eine Karriere im Dreiβigjährigen Krieg, Wien 2018;
Jan KILIÁN, Anbanterové z Rozndorfu. Tři generace kašperskohorských měšťanů na přelomu věků, České Budějovice 2017;
Jan KILIÁN, Kašperské Hory za třicetileté války, Plzeň 2015;
Jan KILIÁN, Jan Beck (1588–1648). Císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska, České Budějovice 2014;
Jan KILIÁN, Michel Stüelers Gedenkbuch (1629–1649). Alltagsleben in Böhmen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, Göttingen 2014;
Jan KILIÁN, Příběh z doby neobyčejného šílenství. Život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války, Praha 2014;
Jan KILIÁN (ed.), Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629–1649), Teplice – Dolní Břežany 2013;
Jan KILIÁN, Dějiny Liběchova, Liběchov 2011; 
Jan KILIÁN, Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593–1653). Císařský generál ve víru třicetileté války, České Budějovice 2010.