Lexikon historiků a historiček 2022

Prof., PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

Datum narození:
18. 5. 1972
Místo narození:
Hořice v Podkrkonoší
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra kulturních a náboženských studií
Vysoká škola:
CMTF UPOL, Teologie (Th.D.), 2008
Faculté théologique Université Fribourg, Theologie, 2005
FF UK, Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2002
Biogram:
V roce 1999 dokončil magisterské studium oboru historie–etnologie (specializace sociální dějiny).
V letech 1999–2002 působil v Ústavu hospodářských a sociálních dějin.
V letech 2002–2005 působil na Univerzitě Fribourg (uděleno Licentia in Sacra Theologia (insigni cum laude)).
1. 6. 2012 byl na FF UK jmenován docentem pro české dějiny.
19. 11. 2019 byl na návrh vědecké rady UK jmenován profesorem v oboru moderní hospodářské a sociální dějiny.
Instituce:
PdF UHK, katedra kulturních a náboženských studií, profesor, vedoucí katedry, 2007–dosud
KTF UK, katedra církevních dějin a literární historie, profesor, 2005–dosud
Odborné zaměření:
Sociální dějiny raného středověku. Církevní dějiny 19.–20. století se zaměřením na dějiny sekularizačních procesů. Historická antropologie spojená s problematikou multikulturality a transkulturní komunikace v dějinách. Dějiny mentalit.
Publikace:
Marek ŠMÍD – Tomáš PETRÁČEK, Vatikán a druhá světová válka, Brno 2021;
Tomáš PETRÁČEK, Power and Exploitation in the Czech Lands in the 10th–12th Centuries. A Central European Perspective, Leiden–Boston 2017;
Tomáš PETRÁČEK, Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformy, Praha 2017;
Tomáš PETRÁČEK, Církev, tradice, reforma. Odkaz druhého vatikánského koncilu, Praha 2016;
Tomáš PETRÁČEK, Člověk, hodnoty a dynamika středověké společnosti. Antropologické koncepty středověku v transkulturní perspektivě, Ostrava 2014;
Tomáš PETRÁČEK, Church, Society and Change. Christianity impaired by conflicting elites, Lublin 2014;
Tomáš PETRÁČEK, In the Maelstrom of Secularisation, Collaboration and Persecution. Roman Catholicism in Modern Czech Society and the State, Lublin 2014;
Tomáš PETRÁČEK, Man, Values and Dynamics of Medieval Society. Anthropological Concepts of the Middle Ages in a Transcultural Perspective, Lublin 2014;
Tomáš PETRÁČEK, Adaptace, rezistence, rezignace. Církev, společnost a změna v novověkých dějinách, Ostrava 2013;
Tomáš PETRÁČEK, Sekularizace a katolicismus v českých zemích. Specifické rysy české cesty od lidové církve k nejateističtější zemi světa, Ostrava 2013;
Tomáš PETRÁČEK, Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek. Fenomén darovaných lidí přemyslovských Čech, Praha 2012;
Tomáš PETRÁČEK, Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha 2011.