Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Josef Haubelt, CSc., DrSc.

Datum narození:
27. 7. 1932
Místo narození:
Olšovec (okr. Přerov)
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlov (UK)
Vysoká škola:
FF UK, Dějepis, 1957
Biogram:
V letech 1946–1952 studoval na gymnáziu v Hranicích (okr. Přerov).
PhDr., CSc. 1966, doc. 1978, DrSc. 1987
Byl voleným členem International Commission on the History of Geological Sciences, členem Associatione degli Storici Europei a Société Internationale des Études du XVIII. siècle, místopředsedou a mluvčím Volné myšlenky ČR a členem vedení Union International de la Libre Pensée a International Humanic and Ethical Union.
Docent Josef Haubelt zemřel 11. března 2013.
Instituce:
Ústav pro dějiny přírodních věd PřF Univerzity Jana Wolfganga von Goethe ve Frankfurtu nad Mohanem, 1969–1970
Ústav Karla Sudhoffa pro dějiny přírodních a lékařských věd LF Univerzity v Lipsku, 1967–1969
PřF UK, externí pracovník v semináři pro diplomanty a doktorandy, 1959–1967
FF UK, asistent; odborný asistent, od roku 1957
Odborné zaměření:
Obecné dějiny 16.–19. století. Dějiny osvícenství a českého národního obrození. Československé dějiny 20. století (zejména osobnost T. G. Masaryka a Edvarda Beneše).
Publikace: