Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.

Datum narození:
15. 9. 1933
Místo narození:
Kraslice
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Filozofický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví–historie, 1956
Biogram:
V letech 1943–1951 studoval na gymnáziu v Praze.
V roce 1968 obhájil disertační práci, ve které se věnoval nejstarší městské knize Loun z let 1347–1362.
V roce 1982 získal titul CSc. a v roce 2001 byl jmenován docentem.
Přednášel na HTF UK.
Byl členem Komise Českého historického ústavu v Římě, členem vědecké rady FF UK, HTF UK, TF JČU v Českých Budějovicích, Centra medievistických studií, Rady FÚ AV ČR, Dozorčí rady MÚA AV ČR, členem redakční rady Filosofického časopisu, AUC–HUCP, redakčního kruhu Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, LF.
Od roku 1990 byl členem prezidia ČSAV.
Mezi lety 1993–2001 působil jako člen předsednictva Akademické rady AV ČR zodpovědné za oblast humanitních a sociálně-ekonomických věd.
Docent Vilém Herold zemřel 10. září 2012 v Praze.
Instituce:
FÚ AV ČR, vedoucí oddělení dějin starší české a evropské filosofie, 2005–2010
FÚ AV ČR, Ředitel, 2001–2005
FÚ ČSAV / Ústavu pro filosofii a sociologii FÚ AV ČR, odborný pracovník 1977–1982; vědecký pracovník od 1982, 1958–1982
AHMP, pomocná vědecká síla; odborný pracovník, 1952–1958
Odborné zaměření:
Dějiny středověké filozofie se zaměřením na vývoj filozofie na pražské univerzitě předhusitského období a jejího evropského kontextu (John Wyclif). Filosofie rané české reformace. Otázky předpokladů české reformace.
Publikace:
Vilém HEROLD, Inteligibilní bytí stvořených věcí v Bohu v nauce o ideách Jana Wyclifa, in: Filosofický časopis 63, 2015, s. 815–829;
Vilém HEROLD, Ideové kořeny reformace v českých zemích, in: Vilém Herold – Ivan Müller – Aleš Havlíček (edd.), Dějiny politického myšlení. II/2, Politické myšlení pozdního středověku a reformace, Praha 2011, s. 161–236;
Vilém HEROLD – Ivan MÜLLER – Aleš HAVLÍČEK (edd.), Dějiny politického myšlení.. II/1, Politické myšlení raného křesťanství a středověku, Praha 2011;
Vilém HEROLD – Ivan MÜLLER – Aleš HAVLÍČEK (edd.), Dějiny politického myšlení.. II/2, Politické myšlení pozdního středověku a reformace, Praha 2011;
Vilém HEROLD, Jan Hus a husitství, in: Vilém Herold – Ivan Müller – Aleš Havlíček (edd.), Dějiny politického myšlení. II/2, Politické myšlení pozdního středověku a reformace, Praha 2011, s. 237–320;
Vilém HEROLD, Master Jan Hus and St. Augustine, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice 8, 2011, s. 42–51;
Vilém HEROLD, Odešel Milan Mráz (20. 2. 1939 – 14. 12. 2010), in: Filosofický časopis 59, 2011, s. 131–135;
Vilém HEROLD, Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 50, 2010 (2013), s. 445–450.