Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Datum narození:
5. 2. 1975
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Vojenský historický ústav Praha
Vysoká škola:
FF UHK, České a československé dějiny (Ph.D.), 2013
FPR ZČU, Právní specializace – veřejná správa, 2008
FF UK, Historie: dějiny východní a jihovýchodní Evropy, 1999
Biogram:
V letech 1989–1993 studoval Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou.
V letech 2004–2008 pracoval v oboru veřejná správy na PF ZČU v Plzni.
V roce 2013 získal Záslužný kříž MO ČR III. stupně a v roce 2015 Literární cenu Jaroslava Golla.
Znalec v oboru sociální vědy, odvětví politologie se specializací na protinacistický a protikomunistický odboj.
Instituce:
FF UK, vedoucí oddělení vědy, vědecký pracovník, 2009–2016
VHÚ, vědecký pracovník, 2007–dosud
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, historik, 2000–2007
Odborné zaměření:
Dějiny vojenství. Problematika československého zahraničního odboje v letech 2. světové války, jeho propojení s protikomunistickým odbojem a odporem. Poúnorová perzekuce bývalých příslušníků československé zahraniční armády.
Publikace:
Jiří PLACHÝ, Rudolf Kopecký: polský deník, in: HaV 71, 2022, s. 96–121;
Jiří PLACHÝ, Stíhání Jozefa Gabčíka bezpečnostními složkami a justicí „slovenského štátu“, in: HaV 71, 2022, s. 148–150;
Jiří PLACHÝ, Život a smrt poslance Františka Schwarze, in: Paměť a dějiny 16, 2022, s. 65–79;
Jiří PLACHÝ, Celník Karel Čurda, in: HaV 70, 2021, s. 138–139;
Jiří PLACHÝ, Konec československé Podkarpatské Rusi, in: Paměť a dějiny 15, 2021, s. 63–77;
Jiří PLACHÝ, Poslední obránci protektorátu. Historie Dobrovolnické svatováclavské roty (březen–květen 1945), in: HaV 70, 2021, s. 4–29;
Jiří PLACHÝ, První trest Augustina Přeučila, in: HaV 70, 2021, s. 140–141;
Jiří PLACHÝ, Případ špiona Karla Richtera, in: HaV 70, 2021, s. 4–23;
Jiří PLACHÝ, Ruthova aféra a proces proti skupině Werner Weiss a spol. na podzim 1937, in: PB 10, 2021, s. 11–63;
Jiří PLACHÝ, Za naszą i waszą wolność. Czesi i Słowacy oraz Polacy w bitwie o Tobruk, in: Biuletyn IPN 185, 2021, s. 100–111;
Jiří PLACHÝ – Daniel POVOLNÝ, Vojenská kancelář prezidenta republiky, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. Svazek, Ostrava 2020, s. 659–668;
Jiří PLACHÝ (ed.), Dějiny a osudy. In memoriam historika Ivo Pejčocha, Cheb 2020;
Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH, Legion Czechów i Słowaków w Polsce, in: Biuletyn IPN 170–171, 2020, s. 108–120;
Jiří PLACHÝ, Masaryk v židovské kisně. Fašisté, vlajkaři a kolaboranti ve středočeském Neveklově (1931–1945), in: Jiří Plachý (ed.), Dějiny a osudy. In memoriam historika Ivo Pejčocha, Cheb 2020, s. 72–100;
Jiří PLACHÝ, Oběti „železné opony“ na Podkarpatské Rusi po sovětské anexi, in: HaV 69, 2020, s. 60–75;
Jiří PLACHÝ – Pavla PLACHÁ, Incident V Kolkovně. Okolnosti zpřísnění nacistické bezpečnostní politiky v tzv. protektorátu v květnu 1940, in: HaV 69, 2020, s. 84–95;
Jiří PLACHÝ, Zahraniční armáda 1939–1945. Místo narození: politický okres Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou 2020;
Jiří PLACHÝ, „Ztracený rozvědčík“ Ján Polomský, in: Vojnová kronika 9, 2020, s. 61–65;
Jiří PLACHÝ, Z vichystické Francie na Tisovo Slovensko. Repatriace slovenských vojáků 1. čs. divize ve Francii do vlasti v letech 1940–1944, in: HaV 69, 2020, s. 4–43;
Jiří PLACHÝ, Żołnierze Legionu Czechów i Słowaków w niewoli sowieckiej 1939–1941, in: Pamięć i Sprawiedliwość 35, 2020, s. 312–345;
Jiří PLACHÝ, „Dlouhé“ století plk. Karla Kubíčka, in: Vojenská história 23, 2019, s. 29–52;
Jiří PLACHÝ, Krakov, 30. dubna 1939. Zahraniční vojenská skupina československá v Polsku, in: Paměť a dějiny 13, 2019, s. 3–15;
Jiří PLACHÝ, Na Dálném východě pod československou vlajkou, in: Paměť a dějiny 13, 2019, s. 106–113;
Jiří PLACHÝ, Počátky československého vojenského odboje na Britských ostrovech, in: Marek Syrný (ed.), 1939. Rok zlomu, Banská Bystrica 2019, s. 101–107;
Jiří PLACHÝ, The Rutha affair and the trial against the Werner Weiss group in autumn 1937, in: Securitas Imperii 35, 2019, s. 50–87;
Jiří PLACHÝ, Tragické březnové dny roku 1939 v Chustu, in: Paměť a dějiny 13, 2019, s. 100–105;
Jiří PLACHÝ, Vojáci České a slovenské legie v sovětském zajetí 1939–1941, in: HaV 68, 2019, s. 4–31;
Zdeněk HAZDRA – Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH, Modrá krev v protinacistickém odboji. Několik příběhů z okupované vlasti i frontových linií, Žďár nad Sázavou 2019;
Jiří PLACHÝ, Českoslovenští vojáci na britských silnicích za 2. světové války, in: Hobby historie, 2018, s. 28–34;
Jiří PLACHÝ, Emil Boček. Strach jsem si nepřipouštěl, Brno 2018;
Jiří PLACHÝ, Generál Karel Klapálek ve dnech komunistického převratu v únoru 1948, in: HaV 67, 2018, s. 134–135; 
Jiří PLACHÝ, K činnosti slovenských separatistů mezi vojáky Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii 1943–1944, in: HaV 67, 2018, s. 63–87;
Jiří PLACHÝ, Návrat na kontinent. Čs. samostatná obrněná brigáda v operaci OVERLORD, in: Hobby historie, 2018, s. 56–62;
Jiří PLACHÝ, Právníci ve druhém zahraničním odboji, in: 100 let právní služby, Praha 2018, s. 15–18;
Jiří PLACHÝ, V zájmu klidu a veřejného pořádku. Ke vzniku prvního koncentračního tábora na území Československa, in: Paměť a dějiny 12, 2018, s. 49–54;
Jiří PLACHÝ, Z archivu liberecké státní policie. Předvolební kampaň Sudetoněmecké strany v květnu 1938, in: Paměť a dějiny 12, 2018, s. 106–115;
Petr ANEV – Matěj BÍLÝ (edd.), Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), Praha 2018;
Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, F. X. Sommerhof – omylem popravený příslušník SS, in: Hobby historie, 2017, s. 80–82;
Jiří PLACHÝ, Agent TOR – špion, který prozradil tajemství „dne D“. Česká stopa v boji o uchování tajemství invazních plánů, in: HaV 66, 2017, s. 36–53;
Jiří PLACHÝ a kol., Osudy odvážných, Praha 2017;
Jiří PLACHÝ (ed.), Josef Mautner-Brixi. Útěk z koncentračního tábora Natzweiler, Praha 2017;
Jiří PLACHÝ, Jak StB hledala a (ne)našla lidické děti, in: Paměť a dějiny 11, 2017, s. 58–67;
Jiří PLACHÝ, Jaroslav Chuchvalec – překladatel Hlavy XXII., in: Hobby historie, 2017, s. 78–79;
Jiří PLACHÝ, Österreichische Staatsbürger in der tschechoslowakischen Truppen an der Westfront 1939–1945, in: Wiener Geschichtsblätter 72, 2017, s. 307–336;
Jiří PLACHÝ, Proces s Hansem Krebsem, Ernstem Kundtem a spol. (1946–1947), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek, Ostrava 2017, s. 581–586;
Jiří PLACHÝ, Rozvědka československé armády (1945–1990), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek, Ostrava 2017, s. 762–766;
Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Hrdelní procesy s padělateli potravinových lístků, in: Paměť a dějiny 10, 2016, s. 49–58;
Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Popravy nepřátel lidově demokratického hospodářství, in: Paměť a dějiny 10, 2016, s. 17–29;
Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945–1948, Cheb 2016;
Jiří PLACHÝ, Flight Lieutenant Václav Martínek – oběť únorového převratu, in: Paměť a dějiny 10, 2016, s. 41–46;
Jiří PLACHÝ, „Hodlá sloužiti i nadále…“. Říčanský rodák Jan Šebek v československém zahraničním odboji, in: Brno v minulosti a dnes 29, 2016, s. 245–264;
Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Velké kriminální případy, Praha 2016;
Jiří PLACHÝ, Jadranský Gibraltar – ostrov Vis za 2. světové války, in: Hobby historie, 2016, s. 34–36;
Jiří PLACHÝ, Květnové povstání v Roztokách. Exhumace hromadného hrobu popravených Němců a kolaborantů, in: Paměť a dějiny 10, 2016, s. 119–121;
Jiří PLACHÝ, Naše služba jako úředníků gestapa nebyla lehká. Kurt Max Walter Richter. Nacistický válečný zločinec, jehož zachránil Antonín Zápotocký, in: Paměť a dějiny 10, 2016, s. 89–100;
Jiří PLACHÝ – Pavla PLACHÁ (edd.), Bojiště jednotek čs. zahraniční armády v hlášeních Vrchního velení Wehrmachtu, in: HaV 65, 2016, s. 86–98;
Jiří PLACHÝ – Pavla PLACHÁ, Jindřich Opavský – zrádce z Bělehradu. Vyzrazení tzv. balkánské cesty nacistickým bezpečnostním složkám v říjnu 1939, in: HaV 65, 2016, s. 87–97;
Jiří PLACHÝ, Roztoky proti totalitě. Občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948, Cheb 2016;
Jiří PLACHÝ, Smutný návrat. K problému repatriace ostatků padlých a zemřelých příslušníků čs. zahraniční armády ve Velké Británii po válce do vlasti, in: HaV 65, 2016, s. 50–53;
Jiří PLACHÝ, Tanky u Dunkerque, in: Hobby historie, 2016, s. 10–13;
Jiří PLACHÝ, Two journeys to the gallows. Life stories of members of the Prague Gestapo Wilhelm Wollner and Friedrich Dennert, in: Behind the Iron Curtain 4, 2016, s. 138–151;
Jiří PLACHÝ, Vzbouřenci z Cholmondeley, (I. část), in: HaV 65, 2016, s. 19–38;
Jiří PLACHÝ, Vzbouřenci z Cholmondeley, (II. část), in: HaV 65, 2016, s. 20–57;
Jindřich MAREK – Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ – Tomáš JAKL, Padli na barikádách. Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945, Praha 2015;
Jiří PLACHÝ – Daniel POVOLNÝ – Karel STRAKA, Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky. History and Contemporary of the Military Office of the President of the Czech Republic, Praha 2015;
Jiří PLACHÝ, Obyvatelé Podkarpatské Rusi v československém zahraničním odboji na Západě (1939–1945), in: Pidkarpatska Rus v roki Drugoj svitovoj vijni. Materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji 16–17 žotvnja 2014 roku, Užgorod 2015, s. 151–160;
Jiří PLACHÝ, Připraveni k boji. Výsadková skupina WOLFRAM, Brno 2015;
Jiří PLACHÝ, Rakouští občané v československých jednotkách na západní frontě 1939–1945, (I. část), in: HaV 64, 2015, s. 39–50;
Jiří PLACHÝ, Rakouští občané v československých jednotkách na západní frontě 1939–1945, (II. část), in: HaV 64, 2015, s. 20–29;
Jiří PLACHÝ, Rodáci z Kroměřížska v československých pozemních jednotkách na Západě v letech 1939–1945, in: Kroměřížsko v kontextu II. světové války. Sborník z mezinárodní odborné konference, Kroměříž 16. a 17. září 2015, Kroměříž 2015, s. 51–60;
Jiří PLACHÝ, Smrt nadějného filozofa a sociologa – PhDr. Josef Doppler (1910–1944), in: Roman Gronský (ed.), Byl jsem u toho, a nežil jsem zbytečně, Olomouc 2015, s. 95–102;
Jiří PLACHÝ, Zpráva pplk. Antonína Zemana – Barovského o událostech na Podkarpatské Rusi v březnu 1939, in: Securitas Imperii 26, 2015, s. 170–190;
Jiří RAJLICH – Jiří PLACHÝ, Devadesátý čs. účastník Bitvy o Británii, in: Hobby historie, 2015, s. 4–13;
Vilém TOMAN – Jiří PLACHÝ (edd.), Na západní straně. Osobní vzpomínky na dobu v odboji od roku 1940 do roku 1945, Praha 2015;
Jiří PLACHÝ, Co s „Podkarpatskou Ukrajinou“? Přednáška ministra Huberta Ripky v Podkarpatském klubu v Londýně dne 20. října 1944, in: Podkarpatská Rus 4, 2014, s. 7–8;
Jiří PLACHÝ, České kolonie na Madagaskaru a léčivé konopí. Profesor Jan Kabelík ve druhém zahraničním odboji, in: Brno v minulosti a dnes 27, 2014, s. 209–230;
Jiří PLACHÝ, Dvě cesty na šibenici. Životní osudy příslušníků pražského Gestapa Wilhelma Wollnera a Friedricha Dennerta, in: Paměť a dějiny 8, 2014, s. 89–99;
Jiří PLACHÝ, Horší než doba války… Osudy parašutistů z Velké Británie v poúnorovém Československu, Cheb 2014;
Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH, Fähnrich Emil Poidinger a M.C.202 Folgore. Česko-německo-italská dezerce do Švédska, in: Hobby historie, 2014, s. 62–65;
Jiří PLACHÝ, Od pololegálního spolku k protičeskému povstání. Několik poznámek k založení a existenci „Karpatské Siče“ v letech 1938–1939, in: HaV 63, 2014, s. 40–47;
Jiří PLACHÝ, Pravoslav Kubišta – dopisy z Normandie, in: HaV 63, 2014, s. 48–54;
Jiří PLACHÝ, Problematický spojenec. Československo-jugoslávské exilové vztahy v letech 1941–1945, in: Hobby historie, 2014, s. 26–27;
Jiří PLACHÝ, Z Vídně pro Londýn. Výsadková operace GUMMIT a odbojová skupina Curieu v rakouském a československém odboji, in: HaV 63, 2014, s. 35–48;
Pavla PLACHÁ – Jiří PLACHÝ (edd.), Neblahé dny. Deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele Pevnosti Dunkerque, Praha 2014;
Jiří PLACHÝ, Byli „Španěláci“ první?, in: Hobby historie, 2013, s. 4–6;
Jiří PLACHÝ, Ideolog ve službách ďábla – Jaroslav Procházka a „jeho“ 20. století, in: Vojenství, 2013, s. 32–35;
Jiří PLACHÝ, Jak se Adina Mandlová stala poddanou britského krále, in: Hobby historie, 2013, s. 38–39;
Jiří PLACHÝ, „Muži bez křídel“ – poválečné osudy příslušníků čs. výsadkových skupin ze Západu, in: Legionářský směr, 2013, s. 16–19;
Jiří PLACHÝ, Osudné selhání čs. zpravodajské služby? K předpokladům zařazení rt. Karla Čurdy do speciálních operací, in: HaV 62, 2013, s. 60–70;
Jiří PLACHÝ, Praha – Žatec a StB?, in: Paměť a dějiny 7, 2013, s. 47–55;
Jiří PLACHÝ, Případ soudce Eberharda Rölliga, in: Hobby historie, 2013, s. 32–34;
Jiří PLACHÝ, Senioři druhého odboje, in: Legionářský směr, 2013, s. 22–24;
Jiří PLACHÝ, Tomáš Sedláček senior – Vzpomínky na ruskou frontu v roce 1914–1915, in: Vojenství, 2013, s. 36–39;
Jiří PLACHÝ, „Wintonovy děti“ v zahraničním odboji, in: HaV 62, 2013, s. 15–39;
Jiří PLACHÝ, „Zapomenutý“ voják, filozof a sociolog PhDr. Josef Doppler, in: Vojenské rozhledy 22, 2013, s. 187–193;
Hugo VANÍČEK – Jiří PLACHÝ (ed.), Duch a síla. Příspěvek k dějinám zahraničního odboje, Praha 2012;
Jiří PLACHÝ, Čekání na válku. Česká společnost a obrana státu ve 20. a 30. letech 20. století, in: DaS 34, 2012, s. 36–39;
Jiří PLACHÝ, Český důstojník v bojích za uhájení územní integrity ČSR v letech 1918–1919, in: Legionářský směr, 2012, s. 22–23;
Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Masarykovy oprátky, Cheb 2012;
Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Zemřeli na Západě. Ztráty československé pozemní zahraniční armády v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii v letech 1939–1945, Praha 2012;
Jiří PLACHÝ, K činnosti některých negativistických stran na Podkarpatské Rusi v roce 1938, in: Slovanský přehled 98, 2012, s. 117–136;
Jiří PLACHÝ, Smrt nadějného filosofa a sociologa – PhDr. Josef Doppler (1910–1944), in: Pamäť národa 8, 2012, s. 80–87;
Jiří PLACHÝ, Záhadné zmizení Leona Norbona, in: Hobby historie, 2012, s. 34–36;
Jiří PLACHÝ, „Andersowcy” w powojennej Czechosłowacji (1945–1948), in: Bogusław Polak – Paweł Skubisz (edd.), „Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, Szczecin 2011, s. 189–196;
Jiří PLACHÝ, Československý Londýn, in: Martin Kovář a kol., Londýn – Kulturně-historický průvodce, Praha 2011, s. 56–73;
Jiří PLACHÝ (ed.) a kol., Jmenný seznam příslušníků československé zahraniční armády na Západě, I. část, Praha 2011;
Jiří PLACHÝ (ed.) a kol., Jmenný seznam příslušníků československé zahraniční armády na Západě, II. část, Praha 2011;
Jiří PLACHÝ, Kříže a hvězdy od Dunkerque, Cheb 2011;
Jiří PLACHÝ, Problematický vykonavatel jihočeské národní očisty, in: Hobby historie, 2011, s. 42–45;
Jiří PLACHÝ, Průběh zářijové mobilizace v roce 1938 na Podkarpatské Rusi, in: HaV 60, 2011, s. 24–28;
Jiří PLACHÝ, Průnik StB do struktur římskokatolické církve – Možnosti a limity historického poznání, in: Salve – revue pro teologii a duchovní život 21, 2011, s. 53–69;
Jiří PLACHÝ, Smrt Františka Leskoty, in: Střelecká revue, 2011, s. 78–79;
Jiří PLACHÝ, Stalin u Dunkerque, in: HaV 60, 2011, s. 140;
Jiří PLACHÝ, Tajné přepážky polského podzemí v Československu po roce 1945, in: HaV 60, 2011, s. 65–68;
Jiří PLACHÝ, Třetí republika a armáda generála Prchaly, in: Ivo Pejčoch – Prokop Tomek (edd.), Od svobody k nesvobodě 1945–1956, Praha 2011, s. 33–37.