Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jitka Kohoutová, Ph.D.

Datum narození:
27. 12. 1979
Místo narození:
Pelhřimov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UPOL, Obecné dějiny (Ph.D.), 2022
UPOL, Anglická filologie – historie (Mgr.), 2005
Biogram:
V letech 2012–2015 hlavní řešitelka a spoluřešitelka dvou ESF projektů zaměřených na inovaci výuky a výzkumu historie na katedře historie FF UPOL.
V letech 2015–2017 spoluřešitelka GA ČR č. 15-029935 „Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit“.
V letech 2009–2011 spoluřešitelka GA ČR č. 404/09/0970 „Konstrukce mužské identity v ego-dokumentech od 16. do poloviny 20. století“.
Instituce:
UPOL, odborná asistentka, 2017–2019, 2021–dosud
UPOL, asistentka a koordinátorka Erasmus Mundus joint degree programu Euroculture, 2012–2016
UPOL, asistentka, 2007–2011
Odborné zaměření:
Dějiny 19. století. Kulturní a sociální dějiny. Gender history. Women’s history. Dějiny rodiny a dětství v 19. století. Ego-dokumenty.
Publikace:
Jitka KOHOUTOVÁ, Representation of Motherhood Identity in the Ego-Documents from the Family of Sofie Podlipská, in: Czech and Slovak Journal of Humanities 8, 2018, s. 62–75;
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ – Irena SOBOTKOVÁ – Marcin FILIPOWICZ – Alena ZACHOVÁ – Jitka KOHOUTOVÁ – Marek PETRŮ, I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu, Praha 2018;
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ – Jitka KOHOUTOVÁ – Radmila PAVLÍČKOVÁ – Jiří HUTEČKA a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 174–183;
Jitka MAŠÁTOVÁ, Three Men of Sofie Podlipská in the Role of Fathers: Rott’s, Podlipský’s and Vrchlický’s Fatherhood as Reflected in the Ego-Documents of Their Friends and Families, in: Czech and Slovak Journal of Humanities 1, 2011, s. 80–90.