Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Lenka Vrchotová

Místo narození:
Tábor
Hlavní pracoviště:
Archiv České národní banky
Vysoká škola:
FF UK, Moderní hospodářské a sociální dějiny (postgraduální studium)
FF UK, Historie – archivnictví a PVH (Mgr.), 2011
Biogram:

Instituce:
ČNB, archivářka, 2010–dosud
NFA, archivářka, 2009–2010
MÚA AV ČR, archivářka, 2007–2009
Odborné zaměření:
Mechanizace a racionalizace v terciárním sektoru (zejména bankovnictví). Zaměstnanecká politika peněžních ústavů. Historie podnikání žen.
Publikace:
Lenka VRCHOTOVÁ, Normalizace papírového formátu v bankovní kanceláři. Cesta k jednotné komunikaci a úřadování, in: 72, 2022, s. 335–352;
Michal WANNER a kol., Slovník současné archivní terminologie, Praha 2022;
Lenka VRCHOTOVÁ, Materiální artefakty firemní kultury jako pramen pro studium racionalizace a mechanizace bankovního podnikání, in: HD 35, 2020 (2021), s. 311–329;
Lenka VRCHOTOVÁ, „Provizorně na zkoušku.“ Ženy v Živnostenské bance na Moravě a ve Slezsku do roku 1920, in: Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století, Acta Musei technici Brunensis, sv. 17, 2019, s. 51–62.