Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Ludmila Čiháková, Ph.D.

Datum narození:
7. 4. 1986
Místo narození:
České Budějovice
Hlavní pracoviště:
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Pracoviště:
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Vysoká škola:
Uniwersytet Warszawski, Lingwistyka stosowana, 2019
UPOL, Historie – polská filologie, 2011
Biogram:
Diplomová práce „Církev a společnost v Polské lidové republice (1978–1980)“.
Disertační práce „Specyfika tłumaczenia polskojęzycznych tekstów naukowych z zakresu historii Polski XX wieku na język czeski" (školitelé dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski a doc. Martin Djovčoš, Ph.D., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica).
Po návratu do ČR pracovala na státním zámku Hluboká nad Vltavou a v SOA Litoměřice.
Absolvovala řadu výměnných pobytů (mj. v Polsku, v Maďarsku a v Kanadě). 
Instituce:
SOA Litoměřice, pracoviště Kamýcká, archivář, 2020–dosud
Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, doctoral Fellow, 2017–2018
Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, vŠ pedagog, 2015–2019
Odborné zaměření:
Dějiny šlechty. Dějiny 20. století. Dějiny Polska.
Publikace:
Ludmila LAMBEINOVÁ, Paratexts of Academic Texts: Polish History from a Czech Perspective, in: Emília Perez – Martin Djovčoš – Mária Kusá (edd.), Translation, Interpreting and Culture. Old Dogmas, New Approaches, Frankfurt am Main 2021;
Ludmila LAMBEINOVÁ, Životní podmínky zvířat a lidí na Státním statku Jablonec nad Nisou, in: PB 10, 2021, s. 189–210;
Ludmila LAMBEINOVÁ, Aus der Geschichte des „Samisdat” am Beispiel der tschechischen Übersetzung von „Polskie Państwo Podziemne” / „Der polnische Staat im Untergrudnd“ vonWładysław Bartoszewski, in: Beate Sommerfeld – Karolina Kesicka – Malgorzata Korycinska-Wegner – Anna Fimiak-Chwilkowska (edd.), Übersetzungskritisches Handeln: Modelle und Fallstudien, Frankfurt am Main – Warszawa 2017, s. 236–246;
Ludmila LAMBEINOVÁ, Uchodźcy galicyjscy w Czeskich Budziejowicach podczas pierwszej wojny światowej i ich obraz w prasie, in: Joanna Getka – Rostysław Kramar (edd.), Europa Środkowo-Wschodnia. Trudny dialog, Warszawa 2015, s. 253–264; 
Ludmila LAMBEINOVÁ, Polský samizdatový časopis Głos a lidé kolem něho (do roku 1980), in: Studentské historické sešity 3, 2011, s. 173–200; 
Ludmila LAMBEINOVÁ, Thomas Jefferson a Tadeusz Kościuszko. Korespondence (1798–1817), in: Studentské historické sešity 2, 2010, s. 99–122.