Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph.D.

Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Vysoká škola:
FF UK, Historické vědy (doktorské studium), 2015
FF UK, Historické vědy (navazující magisterské studium), 2010
FF UK, Historické vědy (bakalářské studium), 2008
Biogram:
Narozena v Praze v roce 1984.
Po maturitě na pražském gymnáziu Opatov krátce studovala učitelství na pedagogické fakultě.
Poté začala studovat historii na FF UK.
Svou magisterskou a disertační práci věnovala proměnám raně novověké krajiny v oblasti Dolnobřežanska ve středních Čechách.
Od roku 2014 působí v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy nejprve jako dokumentátorka, poté jako vedoucí kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů. 
Instituce:
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, vedoucí kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, 2014–dosud
HIÚ AV ČR, Členka oddělení Historické bibliografie, 2013–2014
Střední průmyslová škola V Úžlabině, knihovnice, 2012–2014
Odborné zaměření:
Regionální dějiny. Historiografie regionu. Vývoj krajiny v raném novověku.
Publikace:
Veronika STACHUROVÁ KUCROVÁ, Dolnobřežansko: Pohled do krajiny 16. – 19. století, Dolní Břežany 2019;
Jaroslav ČECHURA – Veronika STACHUROVÁ KUCROVÁ – Zuzana VLASÁKOVÁ, Smiřičtí: Krátké dějiny úspěšného rodu, Praha 2018; 
Veronika KUCROVÁ, Libeř v raném novověku, Dolní Břežany 2013; 
Veronika KUCROVÁ, Posázaví, Praha 2013.