Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Datum narození:
31. 8. 1972
Místo narození:
Kyjov
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Starověké dějiny, 2004
FF UK, Klasická filologie, 1997
Biogram:
Diplomová práce: „Visigóti a impérium“.
Disertační práce: „Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n. l.“.
Instituce:
JU, odborný asistent, 1998–dosud
Odborné zaměření:
Pozdní antika a přechod mezi starověkem a středověkem. Konstantin Veliký. Germáni v pozdně antickém světě. Pozdně antický císařský dvůr. Pozdní římská historiografie.
Publikace:
Stanislav DOLEŽAL, Diocletian and Maximian and the Agri Decumates, in: Graeco-Latina Brunensia 27, 2022, s. 19–28;
Stanislav DOLEŽAL, The Reign of Constantine, 306–337. Continuity and Change in the Late Roman Empire, Cham 2022; 
Stanislav DOLEŽAL, Kdy se narodil Konstantin Veliký?, in: Auriga (ZJKF) 62, 2020, s. 7–24; 
Stanislav DOLEŽAL, Konstantin: Cesta k moci, České Budějovice 2020; 
Stanislav DOLEŽAL, Two of Constantine´s „Official Lies“, in: Graeco-Latina Brunensia 25, 2020, s. 61–71; 
Stanislav DOLEŽAL, Constantine’s military operations against the Goths and the Sarmatians in 332 and 334, in: Eirene 55, 2019, s. 231–257; 
Stanislav DOLEŽAL, The political and military aspects of accession of Constantine the Great, in: Graeco-Latina Brunensia 24, 2019, s. 19–32; 
Stanislav DOLEŽAL, Rutilius Namatianus, Constantius III. a Stilicho, in: Auriga (ZJKF) 60, 2018, s. 50–73; 
Stanislav DOLEŽAL, Where did Rausimod come from?, in: Eirene 54, 2018, s. 155–167; 
Stanislav DOLEŽAL, Did Hadrian ever meet a Parthian king?, in: Graecolatina Pragensia 27, 2017, s. 111–126; 
Stanislav DOLEŽAL, St Ambrose: A champion of orthodoxy or an éminence grise at the imperial court?, in: Classical and Medieval Literary Criticism 180, 2017, s. 39–46; 
Stanislav DOLEŽAL, Iordanes a Iamblichos, in: Listy filologické 139, 2016, s. 301–314; 
Stanislav DOLEŽAL, Intolerance v římské říši vůči Židům, in: Auriga 57, 2015, s. 25–45; 
Stanislav DOLEŽAL, Mezi antikou a středověkem, in: Jaroslav Jiřík – Jiří Vávra – Miroslava Šmolíková – Milan Kuchařík a kol., Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, Praha 2015, s. 24–35; 
Stanislav DOLEŽAL, Rethinking a massacre: What really happened in Thessalonica and Milan in 390?, in: Eirene 50, 2014, s. 89–107; 
Stanislav DOLEŽAL, Who was Jordanes?, in: Byzantion (Revue internationale des Études Byzantines) 84, 2014, s. 145–164; 
Stanislav DOLEŽAL, Jordanes. Gótské dějiny a římské dějiny, Praha 2012; 
Stanislav DOLEŽAL, Relegi v Jordanových Getikách aneb kolikrát přečetl Jordanes Cassiodora?, in: Auriga 54, 2012, s. 51–61; 
Stanislav DOLEŽAL, Possible legal impact of the homilies „Against the Jews“ by Joannes Chrysostomos, in: Graecolatina Pragensia 23, 2011, s. 15–29;
Stanislav DOLEŽAL, The roots of intolerance in Europe (The religious tolerance and intolerance in the Roman Empire), in: Petr Hlaváček (ed.), The (In)tolerance in Europe, Praha 2011, s. 42–74;  
Stanislav DOLEŽAL, Thúlé a Scandza u Jordana a souvislosti s Prokopiem, in: Listy filologické 134, 2011, s. 285–307; 
Stanislav DOLEŽAL, Dvůr v pohybu. Některé otázky spojené s mobilitou dvora v římském císařství, in: Listy filologické 133, 2010, s. 9–23; 
Stanislav DOLEŽAL, Hatred and awe. The ambivalent attitude of the Germans towards the Roman Empire in the first and second centuries CE, in: Eirene 46, 2010, s. 227–233;
Stanislav DOLEŽAL, Who, if anyone, was a reiks in fourth-century Gothia?, in: Byzantinoslavica (Revue internationale des Études Byzantines) 68, 2010, s. 41–48.