Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.

Místo narození:
Sušice
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FHS UK, Obecná antropologie: integrální studium člověka (Ph.D.), 2020
FF UK, Historie (Mgr.), 2014
FF UK, Historie (Bc.), 2012
Biogram:
Během doktorského studia na FHS UK absolvoval několik stipendijních pobytů v zahraničí, mj. na Vienna Wiesenthal Isntitute for Holocaust Studies (2017–2018).
Od roku 2020 vyučuje na FHS UK v rámci navazujícího magisterského studijního programu Antropologická studia a bakalářského programu Studium humanitní vzdělanosti.
V roce 2022 nastoupil jako postdoktorand na HIÚ AV ČR do Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin.
Instituce:
HIÚ AV ČR, postdoktorand, 2022–2025
FHS UK, odborný asistent, 2021–2024
FF UK, postdoktorand, 2021–2022
Odborné zaměření:
Proměny forem sociálního vyloučení, rasismu apod. v první polovině 20. století v českých zemích a v širším středoevropském kontextu.
Publikace:
Pavel BALOUN, Chapter 4: Between Memory and Amnesia: Silencing the Genocide of the Roma in Local Memory in the Czech Lands, in: Eve Rosenhaft – Celia Donert (edd.), The Legacies of the Romani Genocide in Europe since 1945, London 2022, s. 83–104; 
Pavel BALOUN, „Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918–1941), Praha 2022; 
Pavel BALOUN, Chapter 8: Czechoslovakia, in: Elena Marushiakova – Vesselin Popov (edd.), Roma Voices in History. A Sourcebook, Leiden 2021, s. 549–598; 
Pavel BALOUN, Von der „Landplage“ zur „Fremden Rasse“. Die Repräsentation der „Zigeuner“ in der tschechoslowakischen Kriminalistik (1918–1939), in: Bohemia 59, 2019, s. 50–76; 
Pavel BALOUN, „Let´s Slaughter the Gypsies!“ Anti-Roma Pogrom in Pobedim in 1928, in: Střed 9, 2017, s. 55–88.