Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Datum narození:
21. 3. 1975
Místo narození:
Opava
Hlavní pracoviště:
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Pracoviště:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd
Vysoká škola:
SLU, Historie, 2018
UHK, Historie se zaměřením na české a československé dějiny, 2006
SLU, Historie se zaměřením na české a československé dějiny, 2003
SLU, Historie s rozšířenou výukou jazyků, 1999
Biogram:
Instituce:
FSV UK, docent, 2014–2022
SLU, profesor, 2000–dosud
Odborné zaměření:
Kulturní politika v Československu po roce 1945. Životní styl a společenské aspekty volného času v 50. a 60. letech 20. století. Kulturní a sociální dějiny Českého Slezska ve 20. století. Děti a mládež po roce 1945.
Publikace:
Jiří KNAPÍK a kol., Cesta do hlubin duše opavského študáka. Mladá kultura Opavy ve „Studentském časopise“ 1922–1938, Opava 2022;
Jiří KNAPÍK a kol., Pionýři, malované děti? Pionýrská organizace ČSM a dětský kolektiv (1949–1968), Praha 2022;
Jiří KNAPÍK, Kolektyw szkolny w miejscowości Město Albrechtice i jego pionierska grupa w latach 1948–1954 na łamach szkolnego czasopisma „Budujeme“, in: Marek Hałub (ed.), Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik, Neisse Verlag – Oficyna Wydawnicza Atut, Dresden–Wrocław 2022, s. 494–519;
Jiří KNAPÍK, Jiskry v Pionýrské organizaci ČSM (1959–1967), in: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 12, 2021, s. 91–107;
Jiří KNAPÍK – Martin FRANC, Děti pro budoucí ráj, in: Milena Lenderová (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české: Dětství, Praha 2021, s. 423–532, 583–598;
Jiří KNAPÍK, Heller & Kristian aneb opavská Vest pocket revue (1933). Hra „Kaolin a Majolika“ a inspirace Osvobozeným divadlem, Opava 2020;
Jiří KNAPÍK, Pionýr družstevníkem? Pionýrská zemědělská hospodářství v letech 1959–1964, in: SD 27, 2020, s. 58–99;
Jiří KNAPÍK, Amatérské divadlo v Opavě 1945–1955, in: Slezský sborník 117, 2019, s. 87–105;
Jiří KNAPÍK – Martin FRANC a kol., Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970, Praha 2018;
Jiří KNAPÍK, Z trosek slezské Thálie k budovatelskému Fénixovi (Opavské divadlo v letech 1945–1955), in: Zdeněk Jirásek (ed.), Sto let české divadelní scény v Opavě, Opava 2018, s. 17–26;
Jiří KNAPÍK, Dětské organizace v českých zemích v letech 1968–1970, in: PagH 25, 2017, s. 114–125;
Jiří KNAPÍK, Sociálně podpůrné akce pro děti a mise UNICEF v Československu (1945–1951), in: AHUSO 10, 2017, s. 239–245;
Jiří KNAPÍK, Tzv. práce s dětmi jako součást socialistické mimoškolní výchovy v 50. a 60. letech, in: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 8, 2017, s. 197–215;
Jiří KNAPÍK, Dětské tábory a letní zotavovny v letech 1948–1955, in: HOl 50, 2016, s. 193–209;
Jiří KNAPÍK, Czechoslovak Culture and Cinema, 1945–1960, in: Karl Lars – Pavel Skopal (edd.), Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia 1945–1960, New York 2015, s. 40–68;
Jiří KNAPÍK, Slezský kulturní ústav v Praze 1945–1947. Struktura, osobnosti a cíle, in: Časopis Slezského zemského muzea – B 64, 2015, s. 165–176;
Jiří KNAPÍK, Školní družiny a kluby v 50. a 60. letech jako součást socialistické mimoškolní výchovy, in: Kuděj 14, 2013, s. 5–25;
Martin FRANC – Jiří KNAPÍK, Volný čas v českých zemích 1957–1967, Praha 2013;
Martin FRANC – Jiří KNAPÍK, Volný čas 1957–1967: dobové diskuse a vymezení, in: Dějiny–teorie–kritika 9, 2012, s. 33–68;
Jiří KNAPÍK, Filumenie jako příklad socialistického sběratelství v 50. a 60. letech 20. století, in: AHUSO 4, 2011, s. 231–242;
Jiří KNAPÍK – Martin FRANC a kol., Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 I.–II., Praha 2011;
Jiří KNAPÍK, Proměny českého modelářství v letech 1957–1967, in: Ivana Lorencová – Michal Novotný (edd.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Praha 2011, s. 135–140;
Jiří KNAPÍK – Jaromíra KNAPÍKOVÁ, „Slezský konzulát“ v Praze. Od Slezanu ke Slezskému kulturnímu ústavu 1906–1945, Opava 2010;
Jiří KNAPÍK, Kultureller Aufbau auf dem Land (1948–1950), in: Martin Schulze Wessel – Christiane Brenner (edd.), Zukunftvorstellungen und staatliche Planung im Socialismus: Die Tschechoslovakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945–1989, München 2010, s. 205–218;
Jiří KNAPÍK – Zdeněk JIRÁSEK, Nechtěné Slezsko. Reflexe českého „slezanství“ v poválečném Československu (1945–1969), in: SD 17, 2010, s. 421–440.