Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D.

Datum narození:
5. 6. 1987
Místo narození:
Most
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UPOL, České dějiny (Ph.D.), 2016
UPOL, Historie (PhDr.), 2012
MU, Historie (Mgr.), 2011
MU, Historie (Bc.), 2009
Biogram:
Absolvoval gymnázium v Jablonci nad Nisou.

Instituce:
FF UPOL, KHI, odborný asistent, 2014–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny Československa v polovině 20. století. Československé legie. Československý zahraniční odboj v letech druhé světové války. Čechoslováci působící ve spojeneckých armádách. Československá armáda a vojenství 1918–1948. Československé vojenské zpravodajství a špionáž. Nacistický represivní aparát. Dějiny Austrálie. Emigrace a exil.
Publikace:
Pavel KREISINGER, Šternberk v letech nacistické okupace a druhé světové války (1938–1945), in: David Papajík a kol., Dějiny Šternberka, Šternberk 2022, s. 440–467;
Pavel KREISINGER, Britský zpravodajský důstojník Harold Gibson a československá vojenská zpravodajská služba, in: Aleš Binar a kol., Ozbrojené síly a československý stát, Brno 2020, s. 137–150;
Pavel KREISINGER, To the Czechoslovak or the Australian Army? An Unknown Chapter of Czechoslovak-Australian Relations during the Second World War, in: Australian Slavonic and East European Studies 33, 2019, s. 83–110;
Pavel KREISINGER, Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách, Praha 2018;
Pavel KREISINGER – Jan ZUMR, Heinz Pannwitz (1911–1975). Kdo byl hlavní vyšetřovatel atentátu na Reinharda Heydricha?, in: Paměť a dějiny 11, 2017, s. 81–92;
Pavel KREISINGER, Plukovník generálního štábu Jan Krček (1901–1961). Dlouhá cesta účastníka zahraničního odboje (velitele Gabčíka a Kubiše) k rehabilitaci, in: HaV 66, 2017, s. 70–83;
Pavel KREISINGER, Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje, Praha 2011.