Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Datum narození:
4. 2. 1973
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Vysoká škola:
UHK, České a československé dějiny (PhD.), 2001
UHK, Učitelství: zeměpis (Mgr.), 1997
UHK, Učitelství: dějepis – občanská výchova (Mgr.), 1996
Biogram:
V roce 2015 se na UPa habilitoval (doc.) v oboru České a československé dějiny.
V letech 2012–2016 působil jako prorektor UHK pro vnitřní záležitosti, v letech 2006–2012 působil jako děkan FHS/FF UHK (dvě funkční období) a v letech 2005–2006 působil jako proděkan FHS UHK pro studijní záležitosti a informatiku.
Člen VR FF UK, člen VR Národního muzea v přírodě – Muzea v přírodě Vysočina, předseda Rady Muzea východních Čech v Hradci Králové, člen Rady pro výstavní činnost NM v Praze, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, člen oborového panelu ÉTA (pedagogika/psychologie) – zpravodaj – TAČR, hodnotitel NAKI I.–III., hodnotitel NAÚ.
Člen redakční rady recenzovaného časopisu Památky (NPÚ), redakční rady recenzovaného časopisu (ERIH) VLH / Historia Aperta, redakční rady recenzovaného časopisu Královéhradecko.
Člen pracovní skupiny pro památky, kulturu a cestovní ruch ITI Hradecko – Pardubické aglomerace, člen komitétu pro udělování ocenění Rady města Pardubic.
Instituce:
MVČ v Hradci Králové, Ředitel, 2017–dosud
Soukromá obchodní akademie a vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, učitel dějepisu, 2002–2006
FF UHK, odborný asistent / docent, 2001–dosud
UHK, archivář, ředitel Archivu UHK, 2001–2006
SOkA Hradec Králové, samostatný odborný archivář, 1998–2000
Odborné zaměření:
České a československé hospodářské dějiny. Hospodářská správa a samospráva českých zemí v 19. a 20. století.
Publikace:
Eva SEMOTANOVÁ – Jana VOJTÍŠKOVÁ – Petr GRULICH – Zdeněk BERAN – Monika BORKOVCOVÁ – Jan VOJTÍŠEK – Radek BLÁHA, Soubor specializovaných rekonstrukčních map královských věnných měst: Komparace současné topografie se stavem před rokem 1420 a ve druhé polovině 19. století, Hradec Králové 2022;
Eva SEMOTANOVÁ – Jana VOJTÍŠKOVÁ – Petr GRULICH – Zdeněk BERAN – Radek BLÁHA – Jan VOJTÍŠEK – František MUSIL – Petr POLEHLA – Martin ŠANDERA – Josef ŽEMLIČKA, Atlas of the Dowry Towns of Bohemian Queens, Praha 2022;
Jiří CHLUDIL – Radek RICHTR – Bronislav VAVŘINKA – Petr GRULICH – Radek BLÁHA – Jiří SLAVÍK – Jana VOJTÍŠKOVÁ, Věnná města českých královen – HK: 3D cesta časem po Hradci Králové (Aplikace pro virtuální realitu), Hradec Králové – Praha 2022;
Jiří CHLUDIL – Radek RICHTR – Bronislav VAVŘINKA – Petr GRULICH – Radek BLÁHA – Jiří SLAVÍK – Jana VOJTÍŠKOVÁ, Věnná města českých královen – HK: 3D cesta časem po Hradci Králové (Aplikace pro rozšířenou realitu v mobilním prostředí), Hradec Králové – Praha 2022;
Petr GRULICH – Eva SEMOTANOVÁ, Druhý život věnných měst, in: Josef Žemlička – Eva Semotanová a kol., Věnná města českých královen, Praha 2022, s. 315–333;
Petr GRULICH, České Pojizeří. Příběh velké regionální nacionálně‑ekonomické myšlenky nebo lokální řevnivosti mezi Hradcem Králové a Mladou Boleslaví na konci 19. a poč. 20. století?, in: VLH 44, 2020, s. 39–60;
Petr GRULICH, Titul královské věnné město a jeho užívání na konci 19. a na počátku 20. století, in: Královéhradecko 10, 2019, s. 35–60;
Kateřina HORÁČKOVÁ – Zdeněk HRSTKA – Petr GRULICH – Eva HLAVÁČKOVÁ, Infekční choroby a laboratorní diagnostika v podmínkách židovského ghetta Terezín, in: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 1, 2017, s. 8–14;
Petr GRULICH, Кибер-архивист – специфическая часть будущего в архивистике и образовании архивистов, in: Historical and cultural heritage: preservation, access, use. The collection of scientific papers, Kyjev 2017, s. 75–80;
Petr GRULICH, Příběh jedné pamětní desky aneb sídlo hradecké četnické pátračky, in: Královéhradecko 9, 2017, s. 161–177;
Roman HORKÝ – Petr GRULICH – Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Meziválečný salon republiky (1918–1938), in: kolektiv autorů, Hradec Králové, Praha 2017, s. 441–502;
Petr GRULICH, Četnictvo v Hradci Králové: Úvod do jeho struktury ve třicátých letech 20. století, in: TH 15, 2014, s. 135–162;
Petr GRULICH, Hospodářský vývoj Skutče 1860–1948, in: Emil Voráček a kol., Dějiny Skutče, Pardubice 2011, s. 195–218.