Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Tomáš Somer, Ph.D.

Datum narození:
8. 5. 1984
Místo narození:
Havlíčkův Brod
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UPOL, České dějiny (Ph.D.), 2013
FF UPOL, Historie (Mgr.), 2009
Biogram:
Vystudoval gymnázium v Chotěboři.
Po maturitě v roce 2003 nastoupil na UPOL, kde studoval jednooborovou historii.
Instituce:
FF UPOL, KHI, odborný asistent, 2013–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny středověku (13.–14. století). Hospodářské a sociální dějiny středověku. Církevní dějiny středověku.
Publikace:
David PAPAJÍK – Tomáš SOMER, Albert ze Šternberka. Arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV., Praha 2021;
Tomáš SOMER, Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku, Olomouc 2018;
Tomáš SOMER, Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské. Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby, Olomouc 2016;
Tomáš SOMER – Josef ŠRÁMEK, Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí, České Budějovice 2015;
Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice 2013.