Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.

Místo narození:
Kaplice
Hlavní pracoviště:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Vysoká škola:
UPa, Historie, 2009
UPa, Kulturní dějiny – gender history, 2004
UPa, Kulturní dějiny, 2002
Biogram:
V roce 2009 dokončila doktorské studium Historie na Univerzitě Pardubice, kde působila až do roku 2019 jako odborná asistentka a zároveň pracovala ve Východočeském muzeu v Pardubicích jako kurátorka.
V současnosti působí v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.
Zajímá se zejména o sociální patologii.
Instituce:
NPMK, kurátorka, knihovnice, 2019–dosud
UPa, odborná asistentka, 2010–2019
Východočeské muzeum v Pardubicích, kurátorka, 2008–2019
Východočeské muzeum v Pardubicích, kurátorka, 2004–2007
Odborné zaměření:
Dějiny dětství. Gender history. Dějiny sociální a zdravotní péče. Ochrana dětství. Sociální patologie.
Publikace:
Milena LENDEROVÁ a kol., Velké dějiny zemí Koruny české: tematická řada. Dětství, Praha 2021;
Martina HALÍŘOVÁ, Škola a sociální pomoc ve druhé polovině 19. století, in: Historia scholastica 6, 2020, s. 58–70;
Martina HALÍŘOVÁ, Příčiny delikvence a proměny konstruktu delikventního dítěte od konce 19. století do první poloviny 20. století, in: HDem 43, 2019, s. 125–137;
Milena LENDEROVÁ a kol., Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století, Praha 2019;
Martina HALÍŘOVÁ, The Prague Foundling Hospital and Its Role in the Care for the Poor, in: Olga Fejtová – Milan Hlavačka – Václava Horčáková – Veronika Knotková (edd.), Poverty, charity and social welfare in Central Europe in the 19th and 20th centuries, Newcastle upon Tyne 2017, s. 242–256;
Martina HALÍŘOVÁ, Porodní bába – státní úřednice, in: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel – Milena Lenderová, Gender history - to přece není nic pro feministky: kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea, Pardubice 2017, s. 247–254;
Milena LENDEROVÁ – Martina HALÍŘOVÁ – Tomáš JIRÁNEK, Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918, Praha–Litomyšl 2015;
Martina HALÍŘOVÁ, Sociální patologie a ochrana dětství do roku 1914. Disciplinace jako součást ochrany dětství, Pardubice 2012.