Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Roman Paulo

Datum narození:
11. 11. 1989
Místo narození:
Olomouc
Hlavní pracoviště:
Zemský archiv v Opavě
Pracoviště:
Státní okresní archiv Prostějov
Vysoká škola:
FF UPOL, Historické vědy, 2015
FF UPOL, Humanitní studia, 2012
Biogram:
Po studiu nastoupil do SOkA v Prostějově, kde dosud pracuje.
Věnuje se zde především pořádání archivů obcí, místních národních výborů a okresních soudů, vyřizuje odborné rešerše a s kolegy vede badatelnu.
Aktivně publikuje o dějinách obcí, zabývá se panskými rody v 15. a 16. století především na Moravě.
Pracuje s programem ProArchiv.
Instituce:
Zemský archiv v Opavě, odborný rada, archivář, 2017–dosud
Odborné zaměření:
Regionální dějiny. Pozdní středověk. Raný novověk. Dějiny obcí. Dějiny šlechtických rodů. Pořádání fondů (především typu Archiv obce, MNV a okresní soud).
Publikace:
Roman PAULO, Dějiny obce Drahanovice, Drahanovice 2022;
Roman PAULO, Kariéra Jindřicha Meziříčského z Lomnice (†1554), in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: řada společenských věd 35, 2021, s. 3–30;
Roman PAULO – Tomáš CYDLÍK – Kryštof KOUŘIL, Dějiny obce Rakůvka, Rakůvka 2021;
Roman PAULO, Znojemský hrad v zástavě Meziříčských z Lomnice, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: řada společenských věd 35, 2021, s. 5–27;
Roman PAULO, Jan Meziříčský z Lomnice, moravský zemský hejtman jagellonského věku. Část 1, in: VVM 72, 2020, s. 19–38;
Roman PAULO, Jan Meziříčský z Lomnice, moravský zemský hejtman jagellonského věku. Část 2, in: VVM 72, 2020, s. 97–107;
Roman PAULO, Špilberk za Meziříčských z Lomnice, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: řada společenských věd 34, 2020, s. 16–26;
Roman PAULO, Dějiny obce Hluchov, Hluchov 2017;
Roman PAULO, Dějiny obce Raková u Konice, Raková u Konice 2016.