Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D.

Datum narození:
3. 7. 1981
Místo narození:
Banja Luka, Bosna a Hercegovina
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
MU, České dějiny (Ph.D.), 2016
MU, Evropská politika (Mgr.), 2012
UPOL, Historie (Mgr.), 2010
Univerzitet u Banja Luci, Bosna a Hercegovina, Historie (Bc.), 2006
Biogram:

Instituce:
Informační centrum Baťa, UTB ve Zlíně, vědecko-výzkumný pracovník, 2015–dosud
UPOL, KHI, externí vyučující, 2020–dosud
KHI, FF v Banja Luce, Bosna a Hercegovina, odborný asistent, 2011–2015
Odborné zaměření:
Globální dějiny firmy Baťa. Jugoslávsko-československé hospodářské vztahy. Průmyslové dědictví.
Publikace:
Jan HEŘMAN – Milan BALABAN, Tomáš Baťa a národohospodářské otázky nového Československa 1918–1923 ve vzájemné korespondenci s Františkem X. Hodáčem, in: Česko-slovenská historická ročenka 23, 2022, s. 57–82;
Milan BALABAN – Lukáš PERUTKA – Simon PAYE – Dalibor SAVIC – Jan HEŘMAN, The Social Welfare System in Bata Company Towns (1920s–1950s): Between Transnational Vision and Local Settings, in: International Review of Social History 68, 2022, s. 1–28;
Zdeněk POKLUDA – Jan HEŘMAN – Milan BALABAN, Bata across continents, Zlín 2022;
Milan BALABAN – Dalibor SAVIC – Jan HEŘMAN, Protesti protiv firme Bata: Prilog proučavanju antiindustrijskih procesa u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji, in: Istorija 20. veka 39, 2021, s. 53–76;
Milan BALABAN – Jan HEŘMAN – Dalibor SAVIC, The Early Decades of the Bata Shoe Company in India: from establishment to economic and social integration, in: Indian Economic and Social History Review 58, 2021, s. 297–332;
Milan BALABAN, The Industrial Heritage of Four Bata Company Towns in the Visegrad Group Countries, in: Dóra Mérai – Zsuzsa Sidó – Hanna Szemző – Volodymyr Kulikov (edd.), From Burden to Resource: Uses of Industrial Heritage in East-Central Europe, Budapest 2021, s. 18–23;
Milan BALABAN – Dalibor SAVIC, Nacionalizacija čehoslovačke imovine u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji na primjeru firme Bata, in: Humanističke studije 7, 2020, s. 41–59;
Milan BALABAN, Everyday life in the Bata Company town Borovo before the Second World War, in: Leda Papastefanaki – Nikos Potamianos (edd.), Labour history in the European semi-periphery. Southern and Central Europe, 19th–20th centuries, Berlin–Boston 2020, s. 201–226;
Zdeněk POKLUDA – Jan HEŘMAN – Milan BALABAN, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020;
Lukáš PERUTKA – Milan BALABAN – Jan HEŘMAN, The presence of the Baťa Shoe Company in Central America and the Caribbean in the Interwar period (1920–1930), in: América Latina en la Historia Económica 25, 2018, s. 42–76;
Milan BALABAN, Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii, Zlín 2018;
Milan BALABAN, Czechoslovak tourists on Yugoslav Adriatic in the Interwar period, in: Acta Histriae 25, 2017, s. 747–767;
Milan BALABAN, General overview of Yugoslav-Czechoslovak economic and trade relations for period between 1918 and 1938, in: SP 102, 2016, s. 503–612;
Milan BALABAN, Češka javnost i početak Prvog svjetskog rata, in: Rajko Kuzmanovič (ed.), Prvi svjetski rat- uzroci i posljedice, Banja Luka 2015, s. 159–167;
Milan BALABAN, Ekonomski odnosi između Jugoslavije i Čehoslovačke u 20. vijeku, in: Glasnik arhivskih radnika Republike Srpske, Banja Luka 2013, s. 264–275;
Milan BALABAN, General overview of Yugoslav-Czechoslovak economic relations in the Interwar period, in: Monika Kabešová – Matěj Bekera – Pavlína Parchanská a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII., Hradec Králové 2013, s. 205–219;
Milan BALABAN, Češke seoske zajednice u Bosni i Hercegovini do Drugog svjetskog rata, in: Journal of Humanities and Social Sciences 14, 2011, s. 153–169;
Irena CAKIRPALOGLU – Milan BALABAN, Vybrané kapitoly z multikulturní společnosti Balkánu. Distanční opora pro studenty kulturní antropologie, Olomouc 2010.