Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Datum narození:
27. 7. 1982
Místo narození:
Uherské Hradiště
Hlavní pracoviště:
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Pracoviště:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd
Vysoká škola:
MU, Historie: obecné dějiny, 2011
Univerzita Komenského v Bratislave, Historie–estetika, 2005
Biogram:
Historik, estetik a napoleonista.
Působí jako odborný asistent na Ústavu historických věd FPF SU.
Dlouhodobě spolupracuje s NPÚ.
Člen International Napoleonic Society v kanadském Torontu (dříve Montrealu).
Stáže ve Francii, Velké Británii a jinde.
Instituce:
SU, odborný asistent, 2013–dosud
NPÚ, vedoucí správy památkového objektu – kastelán státního zámku Duchcov, 2011–2017
Odborné zaměření:
Napoleonova doba. Kulturní dějiny. Kulturní dědictví. Historická paměť.
Publikace:
Marian HOCHEL (ed.), Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy, Opava 2022;
Marian HOCHEL, Otáčí se kola triumfálních vozů: od první Francouzské republiky k héroům prvního a druhého císařství ve Francii, in: AHUSO 15, 2022, s. 75–108;
Marian HOCHEL, Pamatují Napoleona (I). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby, Praha 2022;
Marian HOCHEL, Daň za modernitu: okolnosti kolaudace a zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově v letech 1982–1983, in: Monumentorum Custos 2019. Časopis pro památky severozápadních Čech, 2020, s. 61–78;
Marian HOCHEL – Ondřej HANIČÁK – Jiří ŠÍL (ed.) – Romana ROSOVÁ et al., Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie, Opava 2020;
Marian HOCHEL, Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši, Opava–Praha 2020;
Marian HOCHEL (ed.), Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře, Opava–Praha 2019;
Marian HOCHEL, Napoleonic Memorabilia (Napoleonics) in the House of Blücher: „Hero of the Day“ the Field Marshal Blücher and Napoleon´s Carriage from Waterloo at Raduň Chateau, in: Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society 10, 2019–2020, s. 26–48;
Marian HOCHEL, „Planoucí hvězda, která oživuje duši.“ Ikonografie Napoleonova mesianismu ve vizuálním umění první republiky a prvního císařství ve Francii, in: ZPP 79, 2019, s. 495–506;
Marian HOCHEL, Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace, in: Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech, 2019, s. 77–100;
Marian HOCHEL, Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napoleona Bonaparta, in: AHUSO 11, 2018, s. 11–38;
Marian HOCHEL – Marta PAVLÍKOVÁ, Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění, Praha 2018;
Marian HOCHEL, Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections in Lands of the Bohemian Crown, in: Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society 9, 2018, s. 51–77;
Marian HOCHEL, Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?, in: Monumentorum Custos 2017. Časopis pro památky severozápadních Čech, 2018, s. 49–68;
Marian HOCHEL – Marta PAVLÍKOVÁ, Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu, Praha 2017;
Marian HOCHEL, Napoleonov Code civil des Français a prvá moderná kodifikácia občianskych práv vo Francúzsku, in: Jarmila Boboková – Jana Bakytová (edd.), Na ceste k modernej ústave. Zborník Filozofickej fakulty UK, Bratislava 2017, s. 27–52;
Marian HOCHEL, Stopy hrdinství a elegance: napoleonika a jejich odraz v historické paměti, in: AHUSO 8, 2015, s. 75–111;
Marian HOCHEL, Valdštejnský špitál a Reinerova freska Nanebevzetí Panny Marie v Duchcově. Obrazy a dokumenty, Opava 2014;
Marian HOCHEL, Dominique-Vivant Denon známý i neznámý: arbitr, censor a Napoleonův hlavní poradce v otázkách umění a vkusu, in: AHUSO 6, 2013, s. 29–50;
Marian HOCHEL, Jak se zachraňují fresky: hledání identity špitální fresky V. V. Reinera v Duchcově, in: Monumentorum Custos 2012. Časopis pro památky severozápadních Čech, 2013, s. 35–48;
Marian HOCHEL a kol., Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova – průvodce po památkové zóně, Brno 2011;
Marian HOCHEL, Ve věci „hospital, Duchcov, důvěrné“, in: Monumentorum Custos 2011. Časopis pro památky severozápadních Čech, 2012, s. 45–60.