Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Šárka Caitlín Rábová, Ph.D.

Místo narození:
Ústí nad Orlicí
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
UPa, Historie (Ph.D.), 2021
UPa, Kulturní dějiny (Mgr.), 2016
UPa, Historie a ochrana hmotných památek (Bc.), 2014
Biogram:
V roce 2022 působila jako výzkumnice na FSS MU (členka řešitelského týmu GAČR EXPRO ExpertTurn: Expertise in authoritarian societies. Human sciences in the socialist countries of East-Central Europe).
V letech 2020–2022 spoluřešitelka projektu GAČR Utváření role lékaře a pacienta: Historie vztahu pacient-lékař v českých zemích 1769–1992.
Od roku 2019 je členkou Společnosti pro dějiny věd a techniky.
V roce 2016 získala 1. místo v kategorii Humanitní a společenské vědy v rámci Studentské soutěže Nakladatelství Academia.
Vítězka Ceny Zdeňka Horského (2017).
Instituce:
MU, výzkumnice, 2022
UPa, odborný asistent, 2021–dosud
UPa, výzkumný pracovník, 2020–2022
Odborné zaměření:
Sociální a kulturní dějiny medicíny 19. a 20. století. Dějiny těla a tělesnosti. Gender history.
Publikace:
Šárka Caitlín RÁBOVÁ, Neviditelný nepřítel společnosti: protituberkulózní boj v Československu, in: Jan Kober (ed.), Republika ve změnách a trvání, Praha 2023, s. 431–462;
Šárka Caitlín RÁBOVÁ, Tuberkulóza a společnost: Obrazy nemoci v 19. a 20. století, Praha 2022;
Šárka Caitlín RÁBOVÁ, Anonymous Bodies? The Process of Disciplining in Tuberculosis Sanatoriums, in: TH 27, 2020, s. 59–71;
Šárka Caitlín RÁBOVÁ, Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945, Praha 2018;
Šárka Caitlín RÁBOVÁ, Porodní bába Kateřina Biedermannová z Rychnova nad Kněžnou, in: Hana Stoklasová (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898–1954, Pardubice 2018, s. 262–270;
Šárka Caitlín RÁBOVÁ, Dětství stižené tuberkulózou: Každodenní život v sanatoriu na příkladu Hamzovy dětské léčebny v Luži, in: VSH 32, 2017, s. 253–272.