Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Markéta Poskočilová

Datum narození:
11. 11. 1991
Místo narození:
Jeseník
Hlavní pracoviště:
Knihovna AV ČR
Vysoká škola:
UPOL, Historie (Mgr.), 2017
Biogram:
Od roku 2017 studuje doktorský studijní program v oboru České dějiny na FF UPOL.
Od roku 2021 působí v Knihovně AV ČR (GAČR – Švédská knižní kořist v českých zemích).
Dizertační práce: „Olomoucká kapitula od poloviny 15. století do poloviny 16. století a rozvoj olomouckého humanismu na příkladu souboru prvotisků a paleotypů olomoucké kapituly“.
Odborné zaměření:
Knižní kultura pozdního středověku.
Publikace:
Markéta POSKOČILOVÁ a kol., Prvotisky olomoucké kapituly, Olomouc 2022.