Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Martin Markel, Ph.D.

Datum narození:
18. 2. 1968
Místo narození:
Nové Město na Moravě
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav
Vysoká škola:
FF MU, České dějiny (Ph.D.), 2002
FF MU, Historie – český jazyk (Mgr.), 1991
Biogram:

Instituce:
FF MU, HIÚ, odborný asistent, 2004–dosud
UNOB, vedoucí skupiny historie a politologie, 2004–2009
Vojenská akademie Brno, odborný asistent, 1995–2004
Odborné zaměření:
Dějiny Němců na Moravě v 18.–20. století. Hospodářské dějiny moravského venkova v 17.–20. století. Dějiny vinohradnictví a vinařství.
Publikace:
Martin MARKEL, Svobodný vinohrad. Historické kořeny terroir moravských vinic as vín, Brno 2020;
Martin MARKEL, National, konservativ, einheitlich? Zum Charakter der sudetendeutschen Bewegung in Südmähren 1938, in: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge 85, 2019, s. 351–361;
Martin MARKEL, Pečetě jihomoravských sedláků a vinařů: Případ unikátní reprezentace poddanských vrstev, in: ČMM 138, 2019, s. 151–161;
Martin MARKEL, Kdo stvoří národ? Moravští Charváti v dlouhém stínu tradice, in: Lenka Kopřivová – Eliška Leisserová (edd.), Barvy chorvatské Moravy, Jevišovka, 2017, s. 99–104;
Martin MARKEL, Weinbau und Weinerzeugung als Raum Untertäniger Freiheit. Zur gesellschaftlich-ökonomischen Dimension des Terroirs mährischer Weine, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 57, 2017, s. 148–164;
František SVOBODA – Aleš HOMOLA – Petr CZAJKOWSKI – Martin MARKEL – Barbora PONEŠOVÁ, Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo, Brno 2016;
Martin MARKEL, Der Einfluss der Untertanenordnungen auf die Ausbildung der nationalen Gesellschaft, in: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.), Die Liechtenstein: Kontinuitäten-Diskontinuiten, Vaduz 2013, s. 201–280;
Jiří MALÍŘ a kol., Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918, Brno 2012;
Martin MARKEL, Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria. Politika jihomoravských Němců 1848–1919, Brno 2010.