Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tomáš Cydlík

Datum narození:
15. 8. 1974
Místo narození:
Prostějov
Hlavní pracoviště:
Zemský archiv v Opavě
Pracoviště:
Státní okresní archiv Prostějov
Vysoká škola:
SLU, Historie–muzeologie (Mgr.), 2004
Biogram:
Vystudoval Střední průmyslovou školu v Prostějově.
Od roku 2000 pracuje jako archivář v SOkA Prostějov.
Zajišťuje předarchivní péči u obcí a příspěvkových organizací.
Publikuje vlastivědné a historické práce z prostějovského regionu a je spoluautorem několika titulů z obecních dějin.
Podílí se na výstavní činnosti SOkA Prostějov.
Instituce:
SOkA Prostějov, archivář, archivní inspektor, 2000–dosud
Odborné zaměření:
Regionální dějiny Prostějovska.
Publikace:
Tomáš CYDLÍK – Kryštof KOUŘIL – Roman PAULO, Dějiny obce Rakůvka, Rakůvka 2021;
Tomáš CYDLÍK, Století Fotografie v Prostějově, in: Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie, Brno 2019, s. 28–43;
Tomáš CYDLÍK, Rekvizice zvonu sv. Cyrila a Metoděje v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově v r. 1916, in: Střední Morava 44, 2017, s. 105–109;
Tomáš CYDLÍK a kol., Čelechovice na Hané 13152015, Čelechovice na Hané 2015;
Tomáš CYDLÍK, Holubí dům. Dějiny výsadního měšťanského domu v Prostějově, Dukelská brána č. 4, Prostějov 2015;
Tomáš CYDLÍK, Karel Hugo Kepka, in: Sto let prostějovské radnice, Prostějov 2014, s. 93–10;
Tomáš CYDLÍK – Oldřich VÁCLAVÍK, Stavební proměny, in: Sto let prostějovské radnice Prostějov, 2014, s. 189–216;
Tomáš CYDLÍK, Vnější podoba radnice, in: Sto let prostějovské radnice, Prostějov 2014, s. 101–142;
Tomáš CYDLÍK a kol., Osobnosti Prostějovska, Prostějov 2012.