Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

Místo narození:
Pelhřimov
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav
Vysoká škola:
FF JU, České dějiny (Ph.D.), 2015
FF JU, Historie (Mgr.), 2009
Biogram:
V letech 2012–2016 působila na Historickém ústavu FF JU jako externí vyučující, od roku 2016 zde pracuje jako odborná asistentka.
Od roku 2018 působí jako výkonná redaktorka časopisu Historická demografie.
Instituce:
FF JU, HIÚ, odborný asistent, 2016–dosud
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, historik, etnograf, 2009–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny venkova. Dějiny rodiny. Dějiny kmotrovství. Kramářské písně. 18. století. 19. století.
Publikace:
Markéta SKOŘEPOVÁ, Nemanželsky narozené děti na Pelhřimovsku v 19. století a jejich obraz v matrikách křtěných a zemřelých, in: HDem 46, 2022, s. 167–196;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Une histoire sociale de la confirmation en Bohême (XVIIIe–XIXe siècle), in: Michaël Gasperoni – Vincent Gourdon (edd.), Le sacrement oublié. Histoire de la confimation XVIe–XXe siècle, Paris 2022, s. 155–172;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Vztah pánů a poddaných na Červenořečickém panství v 16. a 17. století, in: OH 23, 2022, s. 29–57;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Kmotrovství a biologické příbuzenství na českém venkově 19. století, in: HDem 45, 2021, s. 139–160;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Cholera a barokní zázraky. Epidemie roku 1832 a poutní místo Křemešník, in: OH 21, 2020, s. 224–246;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Kramářské písně z Pelhřimovska, Pelhřimov 2019;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Naming Practice in the Traditional Rural Society in Bohemia in the 19th Century, in: Alessandra Samoggia – Francesco Scalone (edd.), La Famiglia tra mutamenti demografici e sociali, Udine 2019, s. 151–161;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století, in: ČL 105, 2018, s. 199–218;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Křty a kmotrovství ve farnosti Nový Rychnov v 19. století, in: HDem 42, 2018, s. 43–63;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Le parrainage en Bohême dans le milieu rural, du XVIe au XIXe siècle, in: Histoire, Économie & Société 37, 2018, s. 106–119;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Orphaned children in Bohemian rural society in the first half of the nineteenth century: care, co-residence and inheritance practices, in: Nicoleta Roman (ed.), Orphans and abandoned children in European history. Sixteenth to twentieth centuries, London – New York 2018, s. 219–250;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století, in: ČČH 114, 2016, s. 58–82;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., Pelhřimov 2016;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785–1855, České Budějovice 2016;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století, in: OH 17, 2016, s. 69–84;
Josef GRULICH – Markéta SKOŘEPOVÁ, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století jako historiografický problém, in: ČČH 113, 2015, s. 50–75;
Markéta SKOŘEPOVÁ, Osiřelé děti ve venkovské společnosti. Směry zahraniční historiografie a inspirace pro české bádání, in: HDem 37, 2013, s. 51–78.