Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. ThLic. PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Datum narození:
27. 5. 1979
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav
Vysoká škola:
TF JU, Teologie, 2023
FF UK, Historie–politologie, 2004
Biogram:
V letech 1990–1997 studoval na víceletém gymnáziu v pražské Michli.
V roce 2006 vykonal státní rigorózní zkoušku (PhDr.) z politologie.
Mezi roky 2006–2009 absolvoval doktorandské studium politologie na FF UK.
V letech 2008–2010 byl spoluřešitelem grantu Vatikán a Československo v letech 1918–1938 a odborným pracovníkem výzkumu a vývoje MÚA AV ČR v Praze.
Instituce:
FF JU, docent, 2011–dosud
KTF UK, docent, 2017–dosud
Odborné zaměření:
České a světové dějiny 20. století. Církevní dějiny 19. a 20. století.
Publikace:
Marek ŠMÍD – Daniel Atanáz MANDZÁK – Eva HAJDINOVÁ (edd.), Svatý stolec a Československo I. Edice dokumentů z let 1920–1922, Praha 2022;
Marek ŠMÍD – Tomáš PETRÁČEK, Vatikán a druhá světová válka, Brno 2021;
Marek ŠMÍD, Vatikán a české země v letech 1914–1918, Brno 2020;
Marek ŠMÍD, Vatikán a sovětský komunismus 1917–1945, Praha 2020;
Marek ŠMÍD, Vatikán a německý nacismus 1923–1945, Praha 2019;
Marek ŠMÍD, Vatikán a italský fašismus 1922–1945, Praha 2018;
Marek ŠMÍD, Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914–1918, Brno 2016;
Marek ŠMÍD, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920–1950, Brno 2015;
Marek ŠMÍD – Michal PEHR – Jaroslav ŠEBEK – Pavel HELAN (edd.), Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917–1928). Výběrová edice, Praha 2015;
Pavel MAREK – Marek ŠMÍD, Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika, Olomouc 2013;
Marek ŠMÍD, Nepřítel: první republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918–1938, Brno 2012.