Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. David Kalhous, Ph.D.

Datum narození:
30. 5. 1978
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Pracoviště pro pramenovědná studia
Vysoká škola:
FF MU, České dějiny (Ph.D.), 2006
FF MU, Historie–PVH (Mgr.), 2001
Biogram:
V roce 2016 se na UPOL habilitoval (doc.) v oboru Historie. 
Instituce:
IMAFO, ÖAW, výzkumný pracovník, 2016, 2018–2019
FF MU, Ústav PVH, výzkumný pracovník, docent (od 2018), 2014–dosud
FF MU, Ústav ÚAM, výzkumný pracovník, 2011–2014
FF MU, HIÚ, výzkumný pracovník, 2005–2009
Odborné zaměření:
Dějiny středověku s přesahy k archeologii (otázka identit, sociální dějiny, dějiny církve, vznik státu).
Publikace:
David KALHOUS – Anna ŽÁKOVÁ – Daša BARTOŇKOVÁ – Zdeněk MĚŘÍNSKÝ – Jiří K. KROUPA, Magnae Moraviae Fontes historici NS 1, Praha 2019;
David KALHOUS, Bohemi: Prozesse der Identitätsbildung in frühpřemyslidischen Ländern (bis 1200), Wien 2018;
David KALHOUS, Legenda Christiani and Modern Historiography, Leiden – New York 2015;
David KALHOUS, Anatomy of a Duchy, The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia, Leiden–Boston 2012.