Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

Datum narození:
11. 4. 1987
Místo narození:
Vítkov
Hlavní pracoviště:
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Pracoviště:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd
Vysoká škola:
MU, Hudební věda (Ph.D.), 2017
MU, Hudební věda (Mgr.), 2013
MU, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (Bc.), 2012
MU, Hudební věda (Bc.), 2011
Biogram:
Muzikolog, kulturní historik a muzeolog.
Od roku 2018 vyučuje muzeologii na SLU.
V letech 2018–2021 vyučoval transkulturní komunikaci na UHK.
Od roku 2023 rovněž externě vyučuje muzeologii na MU.
Je ideovým autorem a organizátorem cyklu mezinárodních konferencí Young Musicology.
Zabývá se různými aspekty středoevropské (hlavně moravské) hudební kultury 19. a 20. století, které studuje ze široce interdisciplinární perspektivy.
Výsledkem dlouhodového zájmu o danou problematiku je monografie Leoš Janáček a pozdní obrození na Moravě: recepce, reprezentace, identity (Praha 2023).
Aktuálně pracuje na dosud první monografii Ivy Bittové a na knize Exploze tvořivosti: britská pop-music 1978–1982.
Instituce:
PdF UHK, vědecký pracovník (postdoktorand), 2021–2023
FPF SLU, ÚHV, odborný asistent, 2018–dosud
PdF UHK, Katedra kulturních a náboženských studií, odborný asistent, 2018–2021
EÚ AV ČR, Kabinet hudební historie, doktorand, 2015–2018
Konzervatoř Brno, učitel, 2014–2015
Odborné zaměření:
Hudební kultura na Moravě 19.–21. století (Leoš Janáček a jeho škola; pozdní obrození na Moravě a hudba; folklorismus; Iva Bittová). Dějiny pop-music 80. a 90. let. Teorie a metodologie historických věd. Muzeologie. Estetika.
Publikace:
Miloš ZAPLETAL, Hudebně-muzeologické myšlení od 18. století do roku 1945, Opava 2022;
Miloš ZAPLETAL, Early Janáček as Seen by German Critics, in: David Vondráček (ed.), The East, the West, and the In-Between in Music, München 2021, s. 109–126;
Miloš ZAPLETAL, Fysiologická hudba: z českých bojů o Novou hudbu let dvacátých, in: Hudební věda 57, 2020, s. 22–51;
Miloš ZAPLETAL, The New Hope of the Czech Minority: The Earliest Reception of Leoš Janáček and His Music (1872–1876), in: Helmut Loos – Klaus-Peter Koch – Stefan Keym (edd.), Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Leipzig 2020, s. 65–94;
Miloš ZAPLETAL, Civilist Tendencies in the Inter-war Czech Music: at the Beginning of a Research, in: Musicologica Brunensia 54, 2019, s. 237–251;
Miloš ZAPLETAL, On the Programmatic Character of Janáček’s Suite Compositions from the 1870s, in: Jonathan Kregor (ed.), Nineteenth-Century Programme Music: Creation, Negotiations, Reception, Turnhout 2018, s. 359–378;
Miloš ZAPLETAL, Suita a Idylla Leoše Janáčka: jejich recepce a programnost, in: Hudební věda 55, 2018, s. 57–78;
Miloš ZAPLETAL, Hromadné štafetové běhy v prvorepublikovém Československu, in: Bedřich Loewenstein – Milan Hlavačka – František Šístek (edd.), Násilí: jiná moderna, Praha 2017, s. 185–196;
Miloš ZAPLETAL, Apoteóza Sokola, armády a nového člověka: rané recepce Janáčkovy Sinfonietty, in: Hudební věda 53, 2016, s. 257–287;
Miloš ZAPLETAL, From Tragedy to Romance, from Positivism to Myth: Nejedlý’s Conception of the History of Modern Czech Music, in: Sławomira Żerańska-Kominek (ed.), Nationality vs Universality: Music Historiographies in Central and Eastern Europe, Newcastle upon Tyne 2016, s. 99–124;
Miloš ZAPLETAL, Proměny a konstanty Helfertova psaní o Janáčkovi, in: Musicologica Brunensia 50, 2016, s. 237–271;
Miloš ZAPLETAL, Akordické paralelismy a jejich funkce v Ostrčilově opeře Poupě, in: Hudební věda 52, 2015, s. 365–394;
Miloš ZAPLETAL, Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky, in: Opus musicum 44, 2012, s. 22–40.