Lexikon historiků a historiček 2022

JUDr. David Kolumber, Ph.D.

Datum narození:
2. 3. 1988
Místo narození:
Zlín
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Právnická fakulta (PRF MU), Katedra dějin státu a práva
Vysoká škola:
PrF MU, Teoretické právní vědy (čtyřleté), doktorský studijní program, 2017
PrF MU, Právo a právní věda, rigorózní řízení, 2015
PrF MU, Právo a právní věda, magisterský studijní program, 2012
Biogram:
V letech 2003–2007 studoval na gymnáziu ve Zlíně (nám. T. G. Masaryka 2734-9).
Od roku 2014 působí jako externí lektor na Justiční akademii.
V roce 2016 vykonal odbornou justiční zkoušku.
Instituce:
PrF MU, Katedra dějin státu a práva, odborný asistent, 2021–dosud
Okresní soud ve Zlíně, místopředseda soudu, 2019–dosud
Okresní soud ve Zlíně, předseda senátu, 2018–dosud
FaME UTB, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, externí lektor, 2014–2021
Okresní soud ve Zlíně, asistent soudce, 2012–2018
Odborné zaměření:
České a československé právní dějiny 20. století se zaměřením na ústavní vývoj, dějiny soudnictví a období II. republiky. Jugoslávské ústavněprávní dějiny 20. století. Dějiny koncernu Baťa. 
Publikace:
David KOLUMBER, Opakování funkčních období soudních funkcionářů prismatem českého ústavního pořádku, in: Právník 9, 2021, s. 715–728;
David KOLUMBER, Protistátní trestné činy v moderních kodifikacích, in: Jaromír Tauchen (ed.), Protistátní trestné činy včera a dnes, Brno 2021, s. 44–60;
David KOLUMBER, Zákon zmocňovací (č. 330/1938 Sb.), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek, Plzeň 2021, s. 51–55;
David KOLUMBER, Židé ve druhé Česko Slovenské republice (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek, Plzeň 2021, s. 576–579;
David KOLUMBER, Žilinská konference (1938), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek, Plzeň 2021, s. 645–647;
David KOLUMBER, Znárodnění, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek, Plzeň 2021, s. 445–456;
David KOLUMBER, Ustanovování soudců – česká historická perspektiva, in: Jaromír Tauchen (ed.), VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů, Brno 2020, s. 130–147;
David KOLUMBER, Ústava Slovenské republiky (1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek, Plzeň 2020, s. 512–519;
David KOLUMBER, Ústavní návrhy z období Česko-Slovenské republiky (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek, Plzeň 2020, s. 508–510;
David KOLUMBER, Vídeňská arbitráž (1938), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek, Plzeň 2020, s. 468–471;
David KOLUMBER, Vlády ČSR (22. 9. 1938 – 15. 3. 1939) Jana Syrového a Rudolfa Berana, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek, Plzeň 2020, s. 540–543;
David KOLUMBER, Vlády podkarpatoruské autonomní (11. 10. 1938 – 15. 3. 1939) Andreje Bródyho a Augustina Vološina, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek, Plzeň 2020, s. 546–548;
David KOLUMBER, Vlády Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939 – 5. 5. 1945) Rudolfa Berana, Aloise Eliáše, Jaroslava Krejčího a Richarda Bienerta, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek, Plzeň 2020, s. 550–552;
David KOLUMBER, Vlády slovenské autonomní (6. 10. 1938 – 14. 3. 1939) Jozefa Tisa, Jozefa Siváka a Karola Sidora, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek, Plzeň 2020, s. 543–546;
David KOLUMBER, Vlády Slovenské republiky (14. 3. 1939 – 4. 4. 1945) Jozefa Tisa, Vojtecha Tuky a Štefana Tisa, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek, Plzeň 2020, s. 552–554;
David KOLUMBER, Výjimečný stav na Slovensku (1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek, Plzeň 2020, s. 183–185;
David KOLUMBER, Zánik Jugoslávie, Ostrava 2020;
David KOLUMBER, Spory o vlastnictví koncernu Baťa, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek, Plzeň 2019, s. 378–388;
David KOLUMBER, Správa veřejná (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek, Plzeň 2019, s. 468–470;
David KOLUMBER, Stranicko-politický systém (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek, Plzeň 2019, s. 813–816;
David KOLUMBER – Tereza SLOBODNÍKOVÁ, Štrbské protokoly (1949), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek, Plzeň 2019, s. 787–794;
David KOLUMBER, Ústavní milníky druhé republiky, in: Zuzana Mičková (ed.), 100 rokov od vzniku ČSR, Banská Bystrica 2019, s. 59–69;
David KOLUMBER, Setkání v Berchtesgadenu (1938), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek, Plzeň 2018, s. 239–241;
David KOLUMBER, Sněm Podkarpatské Rusi (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek, Plzeň 2018, s. 746–747;
David KOLUMBER, Sněm Slovenské krajiny (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek, Plzeň 2018, s. 747–749;
David KOLUMBER, Sněm Slovenské republiky (1939–1945), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek, Plzeň 2018, s. 749–753;
David KOLUMBER, Proces s Albertem Foldynou (1951), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek, Plzeň 2017, s. 100–101;
David KOLUMBER, Proces s Dominikem Čiperou (1947), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek, Plzeň 2017, s. 636–641;
David KOLUMBER, Proces s Františkem Malotou (1954), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek, Plzeň 2017, s. 243–245;
David KOLUMBER, Proces s Hugo Vavrečkou (1948), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek, Plzeň 2017, s. 760–763;
David KOLUMBER, Proces s Josefem Trojanem (1953), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek, Plzeň 2017, s. 208–209;
David KOLUMBER, Runcimanova mise (1938), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek, Plzeň 2017, s. 692–696;
David KOLUMBER, Evropská společenství a ČSSR, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek, Plzeň 2016, s. 411–413;
David KOLUMBER, Konference žilinská (1938), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek, Plzeň 2016, s. 239–241;
David KOLUMBER, Konfiskace (po roce 1945), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek, Plzeň 2016, s. 250–257;
David KOLUMBER, Memorandum godesberské (1938), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek, Plzeň 2016, s. 576–578;
David KOLUMBER, Národnostní menšiny a emigranti (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek, Plzeň 2016, s. 189–192;
David KOLUMBER, Občanská práva a svobody (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek, Plzeň 2016, s. 450–452;
David KOLUMBER, Spory o Baťův odkaz, Ostrava 2016;
David KOLUMBER, Česko-Slovenská republika (1938–1939), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek, Plzeň 2015, s. 796–810;
David KOLUMBER, Autonomie Podkarpatské Rusi (1938), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek, Plzeň 2015, s. 313–316;
David KOLUMBER, Autonomie Slovenska (1938), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek, Plzeň 2015, s. 316–320;
David KOLUMBER, Federalismus a dezintegrační proces v podmínkách druhé Československé republiky, in: Jaromír Tauchen – Karel Schelle (edd.), Období nesvobody, Ostrava 2014, s. 24–36;
David KOLUMBER, Stručný přehled a srovnání ústavního soudnictví v Jugoslávii a v Československu, in: Ladislav Vojáček – Pavel Salák – Jiří Valdhans (edd.), Dny práva 2013, Brno 2014, s. 156–174;
David KOLUMBER, Fašizační tendence v právním vývoji druhé Československé republiky, in: Jaromír Tauchen – Karel Schelle (edd.), Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy, Ostrava 2013, s. 127–139;
David KOLUMBER, Projekce pomnichovského vývoje na složení československého Národního shromáždění, in: Jaromír Tauchen – Karel Schelle (edd.), Češi a Němci v meziválečném Československu, Ostrava 2013, s. 157–170;
David KOLUMBER, Rozpad Československa a Jugoslávie v komparativním pohledu, in: Josef Kotásek (ed.), Dny práva 2012, Brno 2013, s. 418–437;