Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Dr. h. c.

Datum narození:
26. 11. 1954
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Pracoviště:
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie
Vysoká škola:
Univerzita Sv. Klimenta Ochridského, Sofia, Slovanská filologie – folkloristika (CSc.), 1985
FF UK, Národopis–dějepis, 1979
Biogram:
V roce 1997 se na FF UK habilitoval (doc.).
V roce 1998 získal na Historickém ústavu AV ČR titul DrSc.
V roce 2003 byl jmenován profesorem (FF UK).
Instituce:
FP TUL, profesor, 2011–dosud
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FF, profesor, 2006–2011
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 1997–2019
FF UK, docent, 1997–dosud
ÚTGM, vědecký pracovník, 1991–1996
Odborné zaměření:
České a slovenské moderní dějiny. Dějiny balkánských zemí. Dějiny střední a východní Evropy. Národnostní konflikty a formování novodobých národů.
Publikace:
Jan RYCHLÍK, Československo v období socialismu 1945–1989, Praha 2020;
Jan RYCHLÍK, 1918 – Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, Praha 2018;
Jan RYCHLÍK – Vladimir PENČEV, Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí, Praha 2018 (vyšlo také bulharsky Istorija na Čechija a polsky Historia Czech);
Jan RYCHLÍK – Magdaléna RYCHLÍKOVÁ, Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946, Praha 2016;
Jan RYCHLÍK – Bohdan ZILYNSKYJ – Paul Robert MAGOCSI, Dějiny Ukrajiny, Praha 2015 (2. dopl. vyd. Praha 2022);
Jan RYCHLÍK, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992, Praha 2012 (2. vyd. Praha 2015);
Jan RYCHLÍK, Rozdělení Československa 1989–1992, Praha 2012 (2. rozš. vydání Praha 2022).