Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Petr Žižka

Datum narození:
21. 9. 1990
Místo narození:
Uherské Hradiště
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
FF UPOL, Historie (Mgr.), 2019
FF UPOL, Historie (Bc.), 2017
Biogram:
Po dokončení Gymnázia Uherské Hradiště odešel studovat vysokou školu do Olomouce, kde je od roku 2020 doktorandem historických věd.
Jeho bakalářská i magisterská práce byly oceněny v Ceně Edvarda Beneše.
Od roku 2017 se aktivně podílí na rozšiřování povědomí široké veřejnosti o československé vojenské historii (především období 1939–1945) nejrůznějšími aktivitami v Československé obci legionářské (Jednota ČsOL Olomouc 1) a KVH 276th Sqdn.
Instituce:
Správní archiv Armády ČR, pracovník pro skartaci spisů vojenských soudů a prokuratur, 2022–dosud
FF UPOL, KHI, doktorand historických věd, 2020–dosud
Odborné zaměření:
Vojenské dějiny 20. století. Československé vojenské dějiny 1. poloviny 20. století – československé legie až československý zahraniční odboj za druhé světové války. Čechoslováci sloužící za druhé světové války v řadách Royal Air Force.
Publikace:
Petr ŽIŽKA, Českoslovenští příslušníci RAF po návratu do Československa v letech 1945–1946, in: Stanislav Polnar – Tomáš Řepa (edd.), Ozbrojené síly a československý stát III, Brno 2022, s. 149–170;
Petr ŽIŽKA, No. 8311 Servicing Echelon. Historie opravárenské jednotky 311. čs. perutě, in: Aleš Binar a kol., Ozbrojené síly a československý stát, Brno 2020, s. 151–168;
Petr ŽIŽKA, Za války. Slatinice 1939–1945, Olomouc 2020;
Petr ŽIŽKA, Obtížné začátky 311. perutě z pohledu denních rozkazů a Válečného deníku, in: HOl 57, 2019, s. 181–198.