Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Datum narození:
4. 5. 1980
Místo narození:
Bílovec
Hlavní pracoviště:
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Pracoviště:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd
Vysoká škola:
SLU, Historie se zaměřením na české a československé dějiny (Ph.D.), 2008
SLU, Historie (Mgr.), 2004
Biogram:
V roce 2003 studium na Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (Erasmus/Sokrates).
V roce 2005 studium na Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (DAAD).
Instituce:
FPF SLU, ÚHV, odborný asistent (2008–2020), vedoucí ÚHV FPF (od 2019), docent (od 2020), 2008–dosud
Odborné zaměření:
Moderní dějiny (konec 18. století – 1939). Kulturní dějiny. Dějiny volného času. Dějiny sportu. Dějiny měšťanstva. Dějiny spolčování. Dějiny Němců v českých zemích. Dějiny habsburské monarchie.
Publikace:
Martin PELC a kol., Slezští zemští prezidenti 1849–1928, Opava 2022;
Martin PELC, Na football! Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939, Praha 2022;
Martin PELC, Sport a česká společnost do roku 1939. Osobnosti–Instituce–Reflexe, Praha 2018;
Martin PELC, Maria Stona und ihr Salon in Strzebowitz. Kultur am Rande der Monarchie, der Republik und des Kanons, Opava 2014;
Martin PELC, Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích, Brno 2010.