Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

Datum narození:
22. 8. 1965
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
FF UK, Latinský jazyk, 1994
FF UK, Dějepis – ruský jazyk, 1988
Biogram:
Doktorské studium absolvoval v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v roce 1999 (disertační práce: „Organisační základna podpory vývozu v meziválečném Československu“).
Habilitoval se v Historickém ústavu JU v roce 2004 (habilitační práce: „Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v Českých zemích v době habsburské monarchie“).
Instituce:
FF UPa, docent, 2004–dosud
UPa, Ústav jazyků a humanitních studií (od 2001 Fakulta humanitních studií), odborný asistent, 1999–2004
UPa, Ústav cizích jazyků, asistent, 1994–1999
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice, asistent, 1990–1994
Odborné zaměření:
Hospodářské dějiny 19. a 20. století (zahraniční obchod, hospodářský nacionalismus, hospodářské korporace). Vojenské dějiny 19. a 20. století (vojenská každodennost, prameny osobní povahy). 
Publikace:
Tomáš JIRÁNEK – Hana STOKLASOVÁ, Století v chemii. Synthesia 19202020, Pardubice 2020;
Tomáš JIRÁNEK – Zbyněk VYDRA – Blanka ZUBÁKOVÁ, Židovský bojkot nacistického Německa 19331941, Pardubice 2020;
Milena LENDEROVÁ – Tomáš JIRÁNEK – Marie MACKOVÁ, Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2017;
Tomáš JIRÁNEK, Major General Oldřich Španiel: The Unofficial Czechoslovak Military Attaché in the United States (1939–1941), in: Comenius: Journal of Euro-American Civilization 3, 2016, s. 109–121;
Milena LENDEROVÁ – Tomáš JIRÁNEK – Martina HALÍŘOVÁ, Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918, Praha–Litomyšl 2015;
Tomáš JIRÁNEK, Šéf štábu Obrany národa. Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka, Praha 2015;
Tomáš JIRÁNEK – Radovan SOUŠEK, Dějiny československého železničního vojska, Praha 2014.