Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

Datum narození:
15. 7. 1968
Místo narození:
Ústí nad Labem
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
ČVUT, Dějiny architektury, umění a památková péče, 2006
FF UK, Archeologie, 1992
Biogram:
Archeolog středověku s přednostním zájmem o stavební prostředí a architekturu.
Do roku 2015 realizoval řadu výzkumů a konzervačních projektů ve středních a západních Čechách (Plzeň, Tachov, Starý Plzenec, klášter v Kladrubech a v Teplé, Příbramsko, Brdy atd.).
Od roku 2006 odborně působí převážně v severním Iráku a Kurdistánu jako ředitel české archeologické mise a člen mezinárodních projektů.
Je zakládajícím členem organizace Rashid International, jejímž cílem je ochrana archeologického dědictví v Iráku.
Je autorem asi 150 studií a monografií.
Instituce:
UPOL, docent, 2015–dosud
ZČU, odborný asistent a docent na katedře archeologie, 1998–2015
ZČU, archeolog, 1992–2001
Odborné zaměření:
Archeologie středověku ve střední Evropě. Archeologie islámského období v Iráku. Monastická a urbánní témata v českých zemích. Zaměření na přechod mezi sásánovským a islámským obdobím. Úloha monasticismu v krajinném a hospodářském kontextu v Iráku. Architektonická transformace měst na území Iráku ve 12.–13. století.
Publikace:
Karel NOVÁČEK, Středověká města Asýrie, Olomouc 2022;
Karel NOVÁČEK, The Sasanian to Islamic Transition in Northeastern Mesopotamia: A Ceramological View, in: Raffaella Pierobon Benoit – Costanza Coppini – Rocco Palermo – Raffaella Pappalardo (edd.), Exploring 'Dark Ages', Archaeological Markers of Transition in the Near East from the Bronze Age to the Early Islamic Period, Wiesbaden 2022, s. 129–146;
Karel NOVÁČEK – Miroslav MELČÁK – Ondřej BERÁNEK – Lenka STARKOVÁ, Mosul after Islamic State. The Quest for Lost Architectural Heritage, London 2021;
Karel NOVÁČEK – Philip WOOD, The Monastic Landscape of Adiabene in the First Centuries of Islam, in: Journal of Islamic Archaeology 7, 2020, s. 1–20;
Roger MATTHEWS – Qais Hussain RASHEED – Mónica Palmero FERNÁNDEZ – Seán FOBBE – Karel NOVÁČEK – Rozhen MOHAMMED AMIN – Simone MÜHL – Amy RICHARDSON, Heritage and cultural healing. Iraq in a post-Daesh era, in: International Journal of Heritage Studies 26, 2020, s. 120–141;
Karel NOVÁČEK – Tomáš KROFTA, Brdy jako historická kulturní krajina a její archeologický potenciál, in: Jiří Topinka (ed.), Brdy. Krajina, historie, lidé, Praha 2018, s. 23–40;
Karel NOVÁČEK, Otto Bamberský, Zwiefalten a počátky kladrubského kláštera, in: Karel Nováček – Miroslava Kubatová Pitrová (edd.), Devět století kláštera v Kladrubech 1115–2015, České Budějovice 2017, s. 25–33;
Karel NOVÁČEK – Miroslav MELČÁK – Lenka STARKOVÁ – Narmin A. MUHAMMAD AMIN, Medieval Urban Landscape in Northeastern Mesopotamia, Oxford 2016;
Karel NOVÁČEK – Radek ŠIROKÝ – Lenka STARKOVÁ, Pokračování výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé, in: Památky západních Čech IV, 2014, s. 7–19;
Karel NOVÁČEK, Stará Plzeň v raném středověku, in: Marie Malivánková Wasková – Jaroslav Douša (edd.), Dějiny města Plzně 1 (do roku 1788), Plzeň 2014, s. 74–100;
Karel NOVÁČEK – Narmin A. MUHAMMAD AMIN – Miroslav MELČÁK, A Medieval City Within Assyrian Walls. The Continuity of the Town of Arbīl in Northern Mesopotamia, in: Iraq 75, 2013, s. 1–42;
Karel NOVÁČEK, East Islamic Pottery in the Czech Lands, in: Archeologické rozhledy 63, 2011, s. 608–620;
Karel NOVÁČEK, Říp a jeho kostel. K vývoji a kontextu rotundy svatého Jiří, in: Martin Gojda – Martin Trefný a kol., Archeologie krajiny pod Řípem, Opomíjená archeologie 2, Plzeň 2011, s. 127–142;
Karel NOVÁČEK, Zangi–Period Architecture in Iraqi Kurdistan. Medrese Qubahan at Amédi (´Amadíya), in: Zeitschrift für Orient–Archäologie 4, 2011, s. 176–210;
Karel NOVÁČEK a kol., Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení–architektura–artefakty, Plzeň 2010.