Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Bc. Tomáš Hradecký, Ph.D.

Datum narození:
21. 4. 1984
Místo narození:
Děčín
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
FF UHK, České a československé dějiny (Ph.D.), 2014
FF UHK, Historie (PhDr.), 2011
FF UJEP, Historie (Bc.), 2011
PF UJEP, Učitelství pro střední školy: dějepis – základy společenských věd (Mgr.), 2008
Biogram:
V letech 2017–2019 působil jako tajemník HIÚ FF UHK.
Redaktor (2010–2018) a vedoucí redaktor (2018–2022) odborného historického časopisu Východočeské listy historické.
V letech 2012–2014 vedoucí editor řady knižních monografií České, slovenské a československé dějiny 20. století
Instituce:
FF UHK, proděkan pro studijní záležitosti a vzdělávací činnost, 2019–dosud
FF UHK, odborný asistent, 2013–dosud
Odborné zaměření:
Politické dějiny Československa. Dějiny KSČ. Volby, elity a parlamentarismus po roce 1945. Regionální dějiny po roce 1945. Politické instituce.
Publikace:
Tomáš HRADECKÝ, Personální proměny ve skupině východočeských poslanců Národního shromáždění v 50. a 60. letech, in: VLH 45, 2021, s. 89–104;
Ondřej FELCMAN – Tomáš HRADECKÝ, Parlament a parlamentarismus v budování a proměnách československé státnosti, in: HSO 23, 2019, s. 32–71;
Tomáš HRADECKÝ, „Nejpokrokovější kraj v Československu“. Krajský národní výbor Ústeckého kraje v letech 1949–1960, Praha 2017;
Tomáš HRADECKÝ, Mechanismus přípravy voleb do národních výborů v 50. letech na příkladu Ústeckého kraje (srovnání let 1954 a 1957), in: Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík a kol., České, slovenské a československé dějiny IX, Hradec Králové 2014, s. 89–112;
Tomáš HRADECKÝ, Poválečné Děčínsko 1945–1948, Ústí nad Orlicí 2014;
Tomáš HRADECKÝ, Hodnocení činnosti krajského tajemníka KSČ Mikuláše Landy pohledem regionálních politických složek z doby před procesem, in: Pavel Horák – Tomáš Hradecký a kol., České, slovenské a československé dějiny VIII, Hradec Králové 2013, s. 343–354;
Tomáš HRADECKÝ, Josef Klaban. K politické kariéře předsedy KNV v Ústí nad Labem v polovině 50. let, in: Tomáš Hradecký – Pavel Horák a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století VII, Hradec Králové 2012, s. 159–170;
Tomáš HRADECKÝ, „V nejpokrokovějším kraji není pro lemply a mizery místo!“ K problematice vytyčení kádrové a personální politiky Krajského národního výboru v Ústí nad Labem roku 1953, in: Sylva Sklenářová (ed.), České, slovenské a československé dějiny VI, Hradec Králové 2011, s. 97–107;
Tomáš HRADECKÝ, Počátky Vyšší pedagogické školy v Ústí nad Labem (1953–1954), in: VLH 27, 2010, s. 86–98.