Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

Datum narození:
25. 8. 1935
Místo narození:
Ostrava-Hrabová
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie
Vysoká škola:
Vysoká škola pedagogická v Olomouci, Český jazyk–dějepis, 1958
Biogram:
V letech 1962–1967 působil jako externí aspirant na katedře historie FF UPOL.
V roce 1967 obhájil aspiranturu CSc., 1967 PhDr. a v roce 1983 se habilitoval (doc.) pro obor československé dějiny.
V roce 2000 byl jmenován profesorem pro české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny.
V letech 1991–2017 byl členem Vědecké rady FF OU a v letech 1991–1995, 2001–2004 členem Vědecké rady OU.
Od roku 2008 působí v Centru pro hospodářské a sociální dějiny FF OU.
Je členem oborové rady doktorského studia historie FF OU.
Instituce:
FF OU, proděkan, 1996–2001
OU, prorektor, 1993–1995
FF OU, KHI, docent, profesor, 1991–2022
FF OU, proděkan, 1991–1993
Odborné zaměření:
Historická demografie. Regionální dějepisectví. Prosopografická studia.
Publikace:
Lubor HRUŠKA – Lenka JAROŠOVÁ – Radek LIPOVSKI (edd.), Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu, Ostrava 2021;
Aleš ZÁŘICKÝ a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, I.–II., Ostrava 2020;
Lumír DOKOUPIL – Milan MYŠKA, Listy z časů naděje i zklamání (z korespondence Františka Kutnara s Jaroslavem Markem), Ostrava 2015;
Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI, Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války), Ostrava 2014;
Lumír DOKOUPIL – Radek LIPOVSKI – Aleš ZÁŘICKÝ, Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012;
Lumír DOKOUPIL, Do třináctého pokolení. (Genealogie vlastního rodu), Ostrava 2011;
Milan MYŠKA – Lumír DOKOUPIL – Radoslav DANĚK – Aleš ZÁŘICKÝ, Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Ostrava 2011–2022;