Lexikon historiků a historiček 2022

doc. JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

Datum narození:
26. 10. 1978
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Právnická fakulta (PF UP)
Vysoká škola:
PrF MU, Dějiny státu a práva (doc.), 2021
PrF MU, Teoretické právní vědy (Ph.D), 2007
PrF MU, Právo (JUDr.), 2006
FF MU, Humanitní studia – Dějiny umění a Historie (Mgr.), 2003 a 2004
PrF MU, Právo a právní věda (Mgr.), 2002
Biogram:
Právní historik zaměřující se na dějiny právní vědy a soukromého práva.
Působí na PF UP v Olomouci a PF MU v Brně.
Pochází z Pozořic, je ženatý (2010) a má dvě děti (Sofie *2012, Martin *2021).
Je členem Matice Moravské (od roku 2004), Společnosti pro dějiny advokacie (od roku 2008), Společnosti přátel starožitností (od roku 2008), Evropské společnosti pro právní dějiny (od roku 2009, aktuálně i člen představenstva), Česko-lichtenštejnské komise historiků (od roku 2012) a Českého sdružení pro právní a sociální filozofii (od ledna 2016).
V letech 2014–2019 byl redaktorem edice Klasická právnická díla nakladatelství Wolters Kluwer.
Od roku 2015 je členem redakční rady Encyklopedie českých právních dějin.
Spolupracuje s HIÚ AV ČR na projektu Biografického slovníku českých zemí.
Instituce:
PrF MU, odborný asistent, 2017–dosud
PF UPOL, docent, 2006–dosud
Univerzita obrany, odborný asistent, 2005–2006, 2010–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny právní vědy s důrazem na civilistiku. Dějiny soukromého práva s důrazem na dědické právo. Zásahy do vlastnických vztahů. Právní terminologie. Právní komparatistika.
Publikace:
Ondřej HORÁK – Jakub RAZIM, Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích, Praha 2022;
Tomáš GRYGAR – Kateřina FRUMAROVÁ – Ondřej HORÁK – Marek MASARIK, Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení, Praha 2021;
Ondřej HORÁK a kol., Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky, Praha 2021;
Ondřej HORÁK, Brněnská normativní civilistika (postavy–projekty–polemiky), Praha  2019;
Ondřej HORÁK – Martina DADUOVÁ – Petr OSINA, Czech inheritance law and the significance of tradition, in: The Lawyer Quarterly 9, 2019, s. 333–348;
Ondřej HORÁK, „einen anderen in jeder Hinsicht so repräsentativen Schuldigen gibt es nicht…“. Die Bodenreform der Zwischenkriegszeit, die entschädigungslose Enteignung und die Liechtenstein, in: SHB 64, 2017, s. 285–297; 
Ondřej HORÁK, K proměnám koncepce vlastnického práva od rakouských ústav do současnosti, in: Právník 156, 2017, s. 1109–1123; 
Ondřej HORÁK, Emanuel Tilsch a česká civilistika, in: Právník 155, 2016, s. 299–309; 
Ondřej HORÁK – Pavel SALÁK et al., Law of Succession in the Middle-European Area, Kraków 2015; 
Peter GEIGER a kol., Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků, Brno 2014; 
Ladislav VOJÁČEK – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Vývoj soukromého práva na území Českých zemí, I. díl, Brno 2012; 
Ondřej HORÁK, Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století, Praha 2010.